Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Kontakt tel.
Kontakt mailowy
Mirosław Sobkowiak
Dyrektor
Specjalista pomocy psychologicznej
Specjalista interwencji kryzysowej
Mediator, Terapeuta
65 572 7528
601 071 487
Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Lucyna Nowak
Kierownik Działu Pomocy
Dziecku i Rodzinie,
Psycholog, Terapeuta
65 572 7528
603 533 381
Julita Krzyżyńska
Specjalista pracy socjalnej
Pedagog
65 572 7528
603 533 381
Martyna Genderka
Pracownik socjalny
Pedagog
65 572 7528
603 533 381
Natalia Osiewicz
Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej (czasowo nieobecna)
65 572 7528
603 533 381
Monika Nowak
Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej
65 572 7528
603 533 381
Anna Święcicka
Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej
65 572 7528
603 533 381
Marta Andrzejewska
Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej
65 572 7528
603 533 381
Dział Nadzoru i Pomocy Instytucjonalnej
Dominika Karlińska
Kierownik Działu Nadzoru
i Pomocy Instytucjonalnej
Specjalista pracy socjalnej
65 572 7528
603 533 381
Beata Kasperczak
Specjalista pracy socjalnej
(czasowo nieobecna)
65 572 7528
603 533 381
Violetta Pawlak
Samodzielny referent
65 572 7528
603 533 381
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Natalia Hajnsz
Kierownik Działu Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
Specjalista pracy socjalnej,
Pedagog
65 572 7528
603 533 364
Izabela Tomczak
Samodzielny referent
(czasowo nieobecna)
65 572 7528
603 533 364
Daria Woźniak
Specjalista ds. reintegracji
zawodowej, Pedagog
65 572 7528
603 533 364
Marta Adamek
Samodzielny referent
65 572 7528
603 533 364
Dział Finansowo-Organizacyjny
Barbara Kowańdy
Kierownik Działu Finansowo-
Organizacyjnego
Główny księgowy
65 572 7528
603 533 364
Jolanta Czupryńska
Specjalista ds. kadr
65 572 7528
603 533 364
Hanna Czwojda
Inspektor
65 572 7528
603 533 364


65 572 7528
603 533 364

Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl