Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Rodzinna piecza zastępcza - szkolenie FAS
Jak pracować z dzieckiem z FAS - szkolenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych na temat FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego. Szkolenie trwało trzy dni i obejmowało warsztaty z elementami wykładu oraz indywidualną diagnozę wychowanków pieczy zastępczej pod kątem występowania FAS.

FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, jest jednostką chorobową i obejmuje zaburzenia, jakie pojawiają sie u dziecka w wyniku spożywania przez ciężarną matkę alkoholu. Dochodzi wtedy do umysłowych i fizycznych zaburzeń w rozwoju dziecka, które mogą wyrażać się jako: opóźnienie umysłowe, dysfunkcje mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia uczenia się i zaburzenia psychologiczne. Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się od obniżenia IQ, zaburzeń uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie. Wiele dzieci z FAS doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie. Niestety, większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie.

Wychowanie dziecka z FAS wymaga specjalnego podejścia, często potrzebna jest terapia i rehabilitacja, a w okresie nauki szkolnej udział w zajęciach rewalidacyjnych. Rodzice dziecka z FAS powinni powiększać swą wiedzę, korzystać z grup wsparcia, otaczać dziecko osobami rozumiejącymi potrzeby dziecka (np. nauczyciele, lekarz, ksiądz). Trzeba też być cierpliwym, konkretnym, mówić jasno i zwięźle, umożliwiać dziecku funkcjonowanie w określonych schematach, np. stałym rozkładzie dnia i cały czas je nadzorować. Umieć rozładowywać w sposób bezpieczny dla dziecka jego napięcia i frustracje. I wspierać je w rozwoju.

Szkolenie objęło też diagnozy dzieci, zakończone indywidualnymi wskazaniami do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Szkolenie i diagnozy były bezpłatne dla uczestników, dzięki uzyskaniu wsparcia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz dofinansowaniu ze środków Powiatu Gostyńskiego.
Jak pracowac z dzieckiem z FAS 01
Jak pracowac z dzieckiem z FAS 02