Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Rodzinna piecza zastępcza - potrzebni nowi rodzice zastępczy
Zakończyło się szkolenie rodziców zastępczych - potrzebni są kolejni!

Zakończyło się kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Uczestniczyło w nim 11 rodziców, którzy przez kilka miesięcy, pilnie uczęszczając na zajęcia, podnosili swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzali wiedzę o wychowywaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez życie. Szkolenie zorganizowało i przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w oparciu o program: „Szansa w Rodzinie”. Obecnie trwa proces oceny i kwalifikacji uczestników szkolenia.

Jednak dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji.
Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko. Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki.

Ważne:
Kandydaci na rodziców muszą pamiętać, że rodzina zastępcza to nie adopcja; opieka zastępcza sprawowana jest czasowo, gdyż dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić. Dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, które trzeba umieć rozpoznawać; większość z tych z dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności, dlatego troska o cudze dzieci nie jest tym samym, co troska o dziecko własne, gdyż jest dużo trudniejsza. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: dzieci w pieczy zastępczej potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pp. Alicja Data i Natalia Hajnsz (ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500.
Informacje znajdziesz też na stronie PCPR w Gostyniu: www.gostyn-pcpr.info w zakładce "Rodzinna piecza zastępcza".

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać.
Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dzieci pozbawionych ciepła i opieki własnych rodziców.
Pomóż stworzyć im normalne dzieciństwo.
Potrzebni nowi rodzice zastepczy 01