Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Rodzinna piecza zastępcza - zaproszenie do udziału w grupach wsparcia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia!

Grupa wsparcia
- to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniają poglądy, informacje oraz mają szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele. Grupy wsparcia organizowane przez PCPR w Gostyniu prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, aby służyć wsparciem, radą, pomocą, informacją oraz ubogacać i wzmacniać metody pracy z dziećmi.
Szeroko rozumianym celem grupy jest wzrost świadomości uczestników na temat siebie (osobistych pragnień, dążeń, celów życiowych) jak również zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących odmiennych i niecodziennych. Grupę wsparcia tworzą ludzie doświadczający podobnych trudności w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, a także sytuacjami nietypowymi, odbiegającymi od zwykłych zachowań. Grupa bywa swoistym laboratorium, w którym uczestnicy doświadczają obecności innych osób i pod czujnym okiem prowadzącego, wspólnymi siłami, w atmosferze zaufania, zrozumienia i wzajemnej życzliwości mogą podzielić się swoimi problemami z grupą. Poczucie obcowania z innymi, wymiana cennych doświadczeń, akceptacja uczuć i emocji, towarzysząca spotkaniom, sprzyja doświadczaniu siebie, innemu spojrzeniu na problem i otwarciu na inne sposoby wyjścia z trudności.
Spotkania grup wsparcia będą organizowane średnio raz w miesiącu - zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami i potrzebami osób zainteresowanych.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie - Zespołu Pieczy Zastępczej w PCPR w Gostyniu, tel. 65 572-75-28.

Planowane* terminy i tematy wiodące grup wsparcia w I półroczu 2013 r.:
Lp. Planowany termin i czas trwania       Planowany temat
  1. 29.01.2013 r. godz. 10-12 godz. 15-17  Sposoby radzenia sobie w sytuacji obniżonej motywacji dziecka do nauki
  2. 26.02.2013 r. godz. 10-12 godz. 15-17  Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce
  3. 05.03.2013 r. godz. 10-12 godz. 15-17  Praca z dzieckiem oparta na zasobach
    i 19.03.2013 r.
  4. 23.04.2013 r. godz. 10-12 godz. 15-17  Skuteczne metody wpierania rozwoju dziecka
  5. 21.05.2013 r. godz. 10-12 godz. 15-17  Kontakty z rodziną dziecka
  6. 25.06.2013 r. godz. 10-12 godz. 15-17  Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu lub Trudności usamodzielnianych
                                                                 wychowanków pieczy zastępczej
* PCPR zastrzega  sobie możliwość zmian terminów i tematów