Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
XX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez Barier"
- Święta Góra 2019


Oskar Ozi Wasilewski z Łodzi (łódzkie), Ewa Günther z Kościana (wielkopolskie) oraz Norbert Krzyżaniak z Brzezia (wielkopolskie) zostali zwycięzcami XX Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” - Święta Góra 2019 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.

W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 201 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Arturowi Witczakowi z Osieka za porywające wykonanie piosenki Krzysztofa Krawczyka „Byle było tak”.

Dopisała pogoda i frekwencja. Zmagania konkursowe były bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie, co podkreślali jurorzy wszystkich trzech konkursów. Dla organizatorów festiwalu, oprócz konkursów, ważne było również stworzenie okazji do pokonywania różnych barier, w tym tych najtrudniejszych, wewnętrznych - blokujących prezentowanie innym swoich talentów. Istotne było też spotkanie się i bycie razem osób niepełnosprawnych z różnych stron Polski i różnych środowisk. Była to też okazja do zaprezentowania innym swoich możliwości, gdyż festiwal ma charakter otwarty i integracyjny. Festiwal ma też charakter festynu, gdyż taka luźna, niekrępująca ca atmosfera pozwala na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, wspólną zabawę i sprawia, że uczestnicy bardzo szybko adoptują się do tej formuły i nowego miejsca.

Na festiwalu bawiło się ponad czterysta osób. - „„Bez Barier” to wyjątkowa impreza” - podkreśla Jarosław ze Skrzynna, - „bo jest cykliczna, jak zawsze na wysokim poziomie, ale najważniejsze jest to, że ma wyjątkową atmosferę, festynową i luźną, bez sztywnej pompy i gali. Dlatego warto tu przyjeżdżać z podopiecznymi.” Elżbieta z Jarogniewic dodaje: - „jestem tu kolejny raz, miejsce jest super. Sami fajni ludzie. Mogłoby się tu być codziennie” - Daniel z Mościszek zaznacza: - „Wystąpiłem dla innych. Śpiewałem a capella a dostałem tyle braw. Jestem szczęśliwy!” Marlena z Nowolipska podsumowuje: - „Wykonawcy śpiewają różne utwory. I takie do zabawy, i takie skłaniające do myślenia. Każdy śpiewa na miarę swoich możliwości, ale wszystkie świetne. A prace plastyczne są tak różnorodne i piękne, że nie można obok nich przejść obojętnie.” Nauczycielki klas integracyjnych, które zawitały na festiwal ze swoimi uczniami, podkreślają, że obserwowanie twórców podczas procesu tworzenia jest dla dzieci odkrywcze i bardzo motywujące.

Zmaganiom konkursowym, zabawom i występom artystycznym, towarzyszącym konkursom, przyglądali się specjalni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Skarbnik Powiatu Gostyńskiego Eleonora Gościniak, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Gostyńskiego Mirosława Bigaj, radny Rady Powiatu Gostyńskiego Antoni Kuś, kierownicy i dyrektorzy placówek pomocy społecznej i oświaty oraz szefowie organizacji pozarządowych m.in. z Piasków Wlkp., Łodzi, Czermina, Brzezia, Rawicza, Chumiętek, Chwałkowa, Mościszek, Pakówki, Rogowa, Kościana, Leszna, Osieka, Gizałek, Wolsztyna, Nowolipska, Krotoszyna, Włoszakowic, Jarogniewic, Kotlina, Krzywinia, Kąkolewa, Skrzynnego, Zimnowody, Gostynia oraz przedstawiciele mediów ogólnopolskich i regionalnych.

Wśród gości była też Zofia Grzegorzewska, która dwadzieścia lat temu, jako ówczesny prezes Zakładu Pracy Chronionej „SIMET”, zgłosiła pomysł zorganizowania festiwalu.

Sam festiwal rozpoczął się 6 września o godz. 10 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Goście, artyści, opiekunowie i widzowie stworzyli wspólnie atmosferę radości i zabawy. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów prowadząca przesłuchania konkursowe Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i radny Antoni Kuś, który dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu i życzył wszystkim wspaniałych przeżyć i wytrwałości w przełamywaniu barier.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: przewodniczący Marcin Nowak oraz Violetta Kolendowicz i Monika Nowak. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: przewodnicząca Anna Szymańska oraz Daria Sobierajska i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści, startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo”, wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.

Imprezami towarzyszącymi były: konkurs strzelecki z broni pneumatycznej, przygotowany przez pracownika Domu Dziecka w Bodzewie oraz Grupę Hobbystyczną ŻUBRY Gostyń. Żubry przygotowały też prezentację broni współczesnych komandosów i przygotowały stanowiska, na których uczestnicy festynu festiwalowego strzelali z replik broni komandosów. Były też stanowiska rekreacyjne ze „skoczkami” i „deptaczami”. Animatorka zajęć zespołowych prowadziła różne wesołe zajęcia dla uczestników. Długa kolejka ustawiała się po watę cukrową i słodkie wypieki podarowane przez piekarnię z Siemowa. Poszczególne grupy uczestników festiwalu i festynu zwiedzały też barokowy zespół klasztorny, zapoznając się z jego unikatowym wyglądem. A sam festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.

Przed ogłoszeniem wyników zmagań konkursowych organizatorzy wręczyli specjalne statuetki tym, którzy wspierali organizację festiwalu „Bez Barier” przez dwadzieścia lat. Otrzymali je: Zofia Grzegorzewska, Powiat Gostyński, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia, Dom Dziecka w Bodzewie, Anna Szymańska, Franciszek Żak, Tomasz Szymański, Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Wyniki konkursów XX Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” ogłosili Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak, podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego Alfreda Siamę i Wicestarostę Gostyńskiego Janusza Sikorę.

Zamykając XX Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier”, Janusz Sikora podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu oraz artystom i ich opiekunom za tak liczny udział. A Alfred Siama, wyrażając swój podziw dla wykonań muzycznych i prac plastycznych, zaprezentowanych na festiwalu, podkreślił, że - „artyści tego festiwalu, udowodnili, że sztuka nie zna żadnych granic ani barier”.

XX edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach i Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze. Festiwal zrealizowano ze środków Stowarzyszenia „DZIECKO”, przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nagrodę główną ufundowała Gmina Piaski.

Organizację festiwalu i towarzyszącego mu festynu wsparły: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, grupa hobbystyczna ŻUBRY Gostyń, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Goli, Tomasz Szymański, Antoni Kuś, Aleksander Dolczewski i Franciszek Żak.

Wyniki

XX Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier”
- 29 wykonawców (w tym zespołowych) - łącznie 91 uczestników.

Miejsca:
1. Oskar Ozi Wasilewski (Łódź).
2. Robert Czarnecki (Osiek - Dom Pomocy Społecznej).
3. Dawid Ciesielski, Ryszard Bacik, Zbigniew Sobczak (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej).

4 wyróżnienia (ex aequo):
- Adrian Szefer (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Szymon Radoła (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych),
- Natalia Bulińska (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej),
- Radosław Bąk (Zimnowoda - Dom Pomocy Społecznej).

Nagroda Publiczności: Artur Witczak (Osiek - Dom Pomocy Społecznej)

XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier”
a) Kategoria „Prace wykonywane na żywo” - 28 artystów.

Miejsca:
1. Norbert Krzyżaniak (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych).
2. Paweł Nowicki (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
3. Artur Pruski (Kotlin - Dom Pomocy Społecznej).

4 wyróżnienia (ex aequo):
- Rafał Piotrowski (Wolsztyn - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Piotr Pelc (Nowolipsk - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Daniel Nowak (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Marcin Białek (Rawicz - Środowiskowy Dom Samopomocy).

b) Kategoria „Nadesłane prace gotowe” - 82 uczestników.

Miejsca:
1. Ewa Günther (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
2. Radosław Więckowski (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Lolita Rogacka (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej).

4 wyróżnienia (ex aequo):
- Bogdan Nowicki (Chwałkowo - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Michał Kaniewski (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Monika Kaźmierczak (Brzezie - Zespół Szkół Zawodowych),
- Anna Podlawska (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej).

W imprezie towarzyszącej festiwalowi - w konkursie strzeleckim - najlepszym strzelcem okazała się Wiktoria Idkowiak. Rozlosowano też nagrody wśród uczestników festiwalu, biorących udział w głosowaniu na zdobywcę Nagrody Publiczności.
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 01
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 02
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 03
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 04
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 05
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 06
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 07
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 08
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 09
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 10
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 11
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 12
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 13
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 14
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 15
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 16
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 17
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 19
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 20
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 21
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 22
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 23
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 24
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 25
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 26
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 27
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 28
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 29
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 30
XX Ogolnopolski Festiwal Artystyczny 'Bez Barier' 2019 31
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl