Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Letnia szkoła dla rodzin

Pod koniec sierpnia ponad 40 osób (10 rodzin) uczestniczyło w Letniej Szkole dla Rodzin, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Były to wyjazdowe warsztaty rodzinne dla rodzin z dziećmi znajdujących się w sytuacjach trudnych czy kryzysowych oraz dla rodzin zastępczych. Ich celem było wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców. Uczestnicy letniej szkoły w formie atrakcyjnych zabaw i warsztatów otrzymali wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Dla rodziców zostały przeprowadzone warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, a dla dzieci warsztaty socjoterapeutyczne. Prowadzone były też spotkania rodziców poświęcone różnym formom wsparcia dla rodzin oraz ocenie ich skuteczności.

Połączenie kilku form tj. wspólnego wyjazdu oraz warsztatów i zabaw rodzinnych, dzięki słonecznej pogodzie realizowanych nad jeziorem, pozwoliło też na bezpieczne przepracowanie potrzeb. Odbywało się to pod opieką specjalistów, którzy w indywidualnych rozmowach przekazywali rodzicom informacje zwrotne o zasobach rodziny i wskazania do dalszej pracy.

Spełniając oczekiwania rodziców i opiekunów uczestniczących w Letniej Szkole dla Rodzin warsztaty poświęcono w głównej mierze dwóm współczesnym zagrożeniom: fonoholizmowi i patotreściom w Internecie.

Fonoholizm to zaburzenie w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego. Problem ten - potocznie nazywany uzależnieniem od smartfona - dotyczy osób, które nie potrafią normalnie funkcjonować bez ciągłej obecności telefonu komórkowego. Osoby te przywiązują wielką wagę do posiadania telefonu komórkowego przy sobie (tzw. „telefon przyspawany do ucha bądź ręki”); muszą mieć go cały czas przy sobie, kiedy nie mają ze sobą aparatu, odczuwają głęboki dyskomfort, analogiczny do tego, jaki następuje po nagłym odstawieniu narkotyku, objawia się on: złym nastrojem, niepokojem, irytacją, kłótliwością, agresją, bezsennością, a nawet atakami paniki; telefon jest dla tych osób pośrednikiem i najważniejszym narzędziem w codziennych kontaktach z innymi; używanie telefonu nie wypływa już z konieczności (takich jak praca), a jest podyktowane czynnikami natury emocjonalnej; osoby te ustawicznie, nerwowo nasłuchują sygnału dzwonka bądź dźwięku sygnalizującego otrzymanie SMS-a; ciągle sprawdzają, czy coś nowego nie przyszło na telefon; by usprawiedliwić konieczność bycia z telefonem, powołują się na wygodę i bezpieczeństwo; odczuwają silną potrzebę przynależności do grupy i bycia akceptowanym przez nią; cierpią na fobię społeczną bądź lęk przed samotnością, ma niską samoocenę; wolą kontakt telefoniczny niż rozmowę twarzą w twarz; maskują bądź zaprzeczają doświadczaniu lęków; zaniedbują dotychczasowe zainteresowania i lubiane formy aktywności oraz obowiązki; zaczynają coraz częściej odczuwać smutek, nudę i brak apetytu, cierpi na bezsenność lub zakłócenia snu.

Formy fonoholizmu to: uzależnienie od wysyłania i odbierania SMS-ów i wpisów; uzależnienie od posiadania najnowszych modeli telefonu; uzależnienie od wyglądu, ceny i atrakcyjności telefonu oraz liczby nawiązywanych połączeń i lajków; uzależnienie od gier zainstalowanych w telefonie lub dostępnych w sieci; „syndrom SWT” (syndrom włączonego telefonu) - uzależnienie od bycia „w zasięgu” i paniczny lęk przed rozładowaną baterią; stosowanie cyberprzemocy (np. hejtowanie) i dostęp do nieodpowiednich treści.

Sporo czasu poświęcono na omówienie działań zapobiegających fonoholizmowi, wymieniano się też informacjami o skutecznych sposobach walki z tym uzależnieniem.

Drugim zagrożeniem, któremu poświęcono sporo czasu w czasie warsztatów, były patotreści, czyli szkodliwe treści w internecie - „materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania”, np.: pornografia, materiały ukazujące przemoc, czy treści zachęcające do zachowań szkodliwych dla zdrowia (np. używania narkotyków, alkoholu) lub autodestrukcyjnych (samookaleczenia, samobójstwa itp.) Patostreaming jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży, może bowiem negatywnie wpływać na ich rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny. Omówiono towarzyszące temu zjawisku takie elementy jak np. shoty, patoinfluencerzy, linkomaster, viral, letsplejerzy, dymy, raidy, donejty, chatruletki. Okazało się też w czasie rozmów z dziećmi, że już jedenasto-dwunastolatkowie dobrze znają to zjawisko. Sporo rozmawiano też o sposobach obrony przed zagrożeniami związanymi z patosreamingiem.

Letnia Szkoła dla Rodziców pokazała, że znaczenie rodziny jest olbrzymie w życiu każdego człowieka. W niej uczymy się jak żyć, jak okazywać emocje, jak troszczyć się o innych, jak realizować swoje marzenia. Dlatego ważne jest, aby uczyć rodziców, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, jak ustalać granice, prawidłowe relacje, budować zasady i autorytet, jak być konsekwentnym, jak okazywać dzieciom miłości i szacunek i dawać poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest też wsparcie dzieci oraz uświadomienie im, że zasady i granice określane przez rodziców mają charakter uniwersalny i służą dobru i bezpieczeństwu dziecka.

Letnia Szkoła dla Rodziców została zrealizowana w ramach projektu „MOCNA RODZINA”, współfinansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
Letnia szkola dla rodzin 2019 01
Letnia szkola dla rodzin 2019 02
Letnia szkola dla rodzin 2019 03
Letnia szkola dla rodzin 2019 04
Letnia szkola dla rodzin 2019 05
Letnia szkola dla rodzin 2019 06
Letnia szkola dla rodzin 2019 07
Letnia szkola dla rodzin 2019 08
Letnia szkola dla rodzin 2019 09
Letnia szkola dla rodzin 2019 10
Letnia szkola dla rodzin 2019 11
Letnia szkola dla rodzin 2019 12
Letnia szkola dla rodzin 2019 13
Letnia szkola dla rodzin 2019 14
Letnia szkola dla rodzin 2019 15
Letnia szkola dla rodzin 2019 16
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl