Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Dobry start dla dzieci w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START”.

Link do aktualnego wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, osób pozostających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej znajduje się poniżej do ewentualnego wykorzystania.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start-w-pieczy-zastepczej

Program „Dobry Start” to wsparcie edukacji dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65 572 75 28.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl