Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Pani Minister dziękuje

1 lipca 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 26 kwietnia br. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (…), wprowadzająca zmiany w „Programie 500+”. W efekcie świadczenie wychowawcze na każde dziecko będzie miało charakter powszechny. Nowa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa zaapelowała do samorządów o przygotowanie się do wdrażania tych zmian, które spowodują znaczące zwiększenie się liczby uprawnionych osób i tym samym zwiększenie się liczby napływających wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach.

Jednocześnie podziękowała pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: „za dotychczasową ogromną pracę i wysiłek włożony w wykonywanie zadań z obszaru polityki rodzinnej, w szczególności w realizację Programu „Rodzina 500+”, a także za dotychczasową sprawną organizację procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków w poprzednich okresach świadczeniowych.”
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl