Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Trwają warsztaty dla rodziców i dzieci w Pogorzeli

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyniu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pogorzeli, przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, prowadzi warsztaty dla rodziców z terenu powiatu gostyńskiego. Zajęcia warsztatowe odbywają się w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci”.

W cotygodniowych zajęciach grupowych, odbywających się w godzinach popołudniowych, uczestniczą rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice skierowani przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych.
Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

Celem projektu jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczą się m.in., jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.

Prowadzący zwracają też uwagę na złe metody wychowawcze. Sami rodzice przyznają, po udziale w kilku ćwiczeniach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, że - „Bicie dzieci, a nawet klapsy to wyraz złości, że nie umiem sobie poradzić z dzieckiem i oznaka braku cierpliwości. Nie jest to dobra metoda wychowawcza. Dziecku należy się taki sam szacunek jak dorosłemu, bo dziecko to też człowiek!”

W czasie projektu są też prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczą w warsztatach - równoczesne czasowo z warsztatami dla rodziców - wzmacniające umiejętności komunikacyjne (w tym: asertywność, bezpieczne sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałanie w grupach) oraz zawierające elementy zabawy i relaksacji.

Autorskie zajęcia w projekcie są prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów.

Udział w projekcie dzięki wkładowi własnemu Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, pracy wolontariuszy oraz wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego jest dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.

W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach mogą korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.
Warsztaty dla rodzicow i dzieci w Pogorzeli 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl