Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
W Powiecie Gostyńskim rusza System SOW

Powiat Gostyński jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce przystąpił do wdrażania Systemu SOW. Dzięki temu już wkrótce osoby z niepełnosprawnością z powiatu gostyńskiego będą mogły składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.

Podpisanie porozumienia z przedstawicielami wielkopolskich samorządów, które zdecydowały się na wdrożenie Systemu SOW, odbyło się w czasie uroczystości w ramach konferencji dla realizatorów pilotażowego Programu PFRON „Aktywny Samorząd”, zorganizowanej w Poznaniu przez Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Porozumienia z rąk Doroty Habich Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON odebrali przedstawiciele czterech powiatów: jarocińskiego, gostyńskiego, rawickiego oraz śremskiego. W imieniu Zarządu Powiatu Gostyńskiego porozumienie podpisał dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak.

Wiceprezes PFRON Dorota Habich zachęcała też, aby kolejne powiaty wdrożyły nowoczesną platformę internetową dedykowaną osobom niepełnosprawnym pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” (System SOW): - „System SOW jest intuicyjny i umożliwia zdobycie informacji o wsparciu przysługującym osobom z niepełnosprawnością oraz o warunkach, jakie należy spełnić przy ubieganiu się o dofinansowanie. Daje także możliwość skrócenia ścieżki aplikowania o środki PFRON, w przypadku konieczności uzupełnienia ewentualnych braków formalnych we wniosku. Korzystanie ze wsparcia PFRON, po wdrożeniu Systemu SOW przez dany powiat, będzie odbywało się bez konieczności wizyty osoby niepełnosprawnej w urzędzie.”

Wnioski będzie można składać elektronicznie na terenie wszystkich powiatów, które zdecydują się wdrożyć System SOW. Specjaliści z PFRON każdej jednostce samorządowej, która przystąpi do Systemu SOW, zapewnią profesjonalne i kompleksowe wsparcie, m.in. w zakresie stałych konsultacji, dokonania konfiguracji oprogramowania oraz przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego użytkowników nowoczesnej platformy. Główne zalety Systemu SOW to przede wszystkim możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie bezpośrednio przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu, ułatwienie kontaktu między osobą niepełnosprawną a pracownikiem urzędu, usprawnienie weryfikacji wniosków o przyznanie dofinansowania (od osób indywidualnych i poszczególnych instytucji), jak również zapewnienie jeszcze skuteczniejszej dystrybucji środków finansowych PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W konferencji uczestniczyło blisko 100 osób z całego województwa, w tym specjaliści z PCPR w Gostyniu: Natalia Hajnsz - kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, specjalista pracy socjalnej, pedagog i Daria Woźniak - specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej, pedagog.

W czasie trwania konferencji Anna Skupień - dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON omówiła wdrażanie Systemu SOW i przedstawiła doświadczenia w jego realizacji. „Potrzeby Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji” przedstawiła Eunika Lech z Towarzystwa Osób Niesłyszących TON. A Bogusław Glaz ze Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji zaprezentował temat: „Aktywna rehabilitacja osób po urazach kręgosłupa”. Omówił też szczegółowo i przedstawił w sposób praktyczny problem doboru skutera o napędzie elektrycznym oraz oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Wydarzenie było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami dysponującymi środkami PFRON i działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz prelegentami mającymi na co dzień styczność z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W Powiecie Gostynskim rusza System SOW 2019 01
W Powiecie Gostynskim rusza System SOW 2019 02
W Powiecie Gostynskim rusza System SOW 2019 03
W Powiecie Gostynskim rusza System SOW 2019 04
W Powiecie Gostynskim rusza System SOW 2019 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl