Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
XVIII Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Finał XVIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu 10 maja 2019 r. Patronat nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Gostyński i Burmistrz Gostynia. Współorganizatorem konkursu po raz trzynasty było Stowarzyszenie „DZIECKO”. W finale wzięło udział 30 uczestników, zwycięzców eliminacji szkolnych w szkołach podstawowych z terenu powiatu gostyńskiego.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SP 2 w składzie: Ewa Sobkowiak - przewodnicząca Komisji - nauczyciel języka polskiego w SP nr 2 w Gostyniu; Danuta Szal - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Krobi, Beata Kawczyńska-Konury - nauczyciel języka polskiego w SP nr 2 w Gostyniu i Marta Sobkowiak - nauczyciel języka polskiego w SP nr 2 w Gostyniu.

Konkurs składał się z dwóch części: wypracowania i testu z nauki o języku. Uczestnicy mieli 60 minut na pisemną realizację jednego spośród tematów:
1. „Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek życia” - twierdzi S.J.Lec. Gdzie więc ich szukać? Jak robisz to Ty?
2. Bohaterowie książek mają domy. Opowiedz o nich, pamiętając, że dom to nie tylko ściany, meble…
3. Które z dzieł literackich lub filmowych ukazujących temat miłości i/lub przyjaźni wywarło na Tobie największe wrażenie?
    Uzasadnij swój wybór.
4. Tę osobę naprawdę podziwiam.

Druga część rozpoczęła się po przerwie i trwała 40 minut. W tym czasie uczestnicy rozwiązywali test z nauki o języku, dotyczący związków frazeologicznych, poprawności językowej oraz analizy utworu poetyckiego.

Po sprawdzeniu wszystkich prac pisemnych i testów i rozszyfrowaniu zakodowanych prac Komisja ustaliła zwycięzców. 14 maja w siedzibie organizatora zostały ogłoszone wyniki i wręczono nagrody laureatom. W uroczystości, obok uczestników, ich nauczycieli i rodziców, wzięli też udział zaproszeni goście: Grzegorz Skorupski - Wiceburmistrz Gostynia, reprezentujący Starostę Gostyńskiego Bartosz Kusz z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Prezes Stowarzyszenia „DZIECKO” i przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Waldemar Minta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu - podsumował dotychczasowe konkursy i pogratulował uczestnikom i zwycięzcom, a Grzegorz Skorupski i Mirosław Sobkowiak podziękowali nauczycielom za pracę z finalistami, a organizatorom za zorganizowanie kolejnej edycji konkursu.

Zanim oficjalnie ogłoszono wyniki i wręczono atrakcyjne nagrody, wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu. Zaprezentowali swoje artystyczne talenty: recytatorskie, muzyczne i wokalne.
Następnie uroczyście ogłoszono zwycięzców konkursu. Nagrody wręczali: G. Skorupski, W. Minta i B. Kusz.

Zwycięzcy osiemnastej edycji Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych to: Serafina W. Rufael ze Szkoły Podstawowej w Pudliszkach - I miejsce; Małgorzata Marcinkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu - II miejsce i Zuzanna Stercuła ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu - III miejsce.

Tytuł Mistrza Frazeologii zdobyła Kinga Michalak ze Szkoły Podstawowej w Kunowie. II miejsce w tej kategorii zajęły Zuzanna Stercuła ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu i Serafina Rufael ze Szkoły Podstawowej w Pudliszkach, a III miejsce - Julia Pawlicka ze Szkoły Podstawowej w Borku Wielkopolskim.

Tytuł Mistrza Ortografii przyznano uczniom: Emilii Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej w Daleszynie oraz Małgorzacie Marcinkowskiej i Stanisławowi Paluszkiewiczowi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu. Wyróżnienia za wypracowanie otrzymały: Ines Peisert ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu za ciekawą koncepcję domu i Agnieszka Dopierała ze Szkoły Podstawowej w Borku Wielkopolskim. Nie przyznano w tej edycji tytułu Mistrza Interpunkcji.

Konkurs zrealizowano ze środków SP nr 2 w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz środków Powiatu Gostyńskiego, które Stowarzyszenie pozyskało w ramach otwartego konkursu ofert.
XVIII Powiatowy Konkurs Jezyka Polskiego 2019 01
XVIII Powiatowy Konkurs Jezyka Polskiego 2019 02
XVIII Powiatowy Konkurs Jezyka Polskiego 2019 03
XVIII Powiatowy Konkurs Jezyka Polskiego 2019 04
XVIII Powiatowy Konkurs Jezyka Polskiego 2019 05
XVIII Powiatowy Konkurs Jezyka Polskiego 2019 06
XVIII Powiatowy Konkurs Jezyka Polskiego 2019 07
XVIII Powiatowy Konkurs Jezyka Polskiego 2019 08
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl