Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zaproszenie na konferencję

Organizatorzy powiatowej konferencji „Razem przeciw przemocy” zapraszają pracowników pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone działaniom i problemom związanym z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Konferencja odbędzie się 17 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK”. Początek o godz. 10:40.

Program:
1. 10:40 - rejestracja uczestników.
2. 11:00 - powitanie.
3. 11:05 - Prawna problematyka ochrony praw dzieci przed przemocą wobec aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego
               i sądów powszechnych
- mec. Grzegorz Wrona, dr nauk prawnych, adwokat, konsultant Specjalistycznej Poradni
               Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie.
4. 11:50 - Schemat procedury „Niebieskie karty” - jako narzędzie pomocy rodzinie uwikłanej w zjawisko przemocy w rodzi-
               nie
- Karol Jasiak, kierownik MGOPS w Gostyniu, pracownik socjalny, pedagog, terapeuta TSR, mediator, trener
               Treningu Zastępowania Agresji TZA ART, realizator programów dla osób stosujących przemoc.
5. 12:20 - Cztery sytuacje odbioru dzieci - rekomendacje - Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu, specjalista po-
               mocy psychologicznej, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pracy z osobami uwikłanymi w
               zjawisko przemocy, terapeuta TSR, mediator, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA ART, realizator progra-
               mów dla osób stosujących przemoc.
6. 13:00 - Realizacja programów profilaktycznych „Parasolka zaufania” w Gminie Gostyń - Magdalena Rajewska, pełnomoc-
                nik Burmistrza Gostynia ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
7. 13:15 - Zakończenie i poczęstunek dla uczestników konferencji.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa (imię, nazwisko, instytucja/organizacja) do 14 maja do godz. 11:00 na adres e-mail:
pcpr@gostyn.pl.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji profilaktycznej.

Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, Urząd Miejski w Gostyniu i Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”.
Zaproszenie na konferencje 2019 01
Zaproszenie na konferencje 2019 02
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl