Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
O doświadczeniach PCPR na międzynarodowej konferencji

W Poznaniu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Evidence-Based Practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej”. Była ona poświęcona funkcjonowaniu systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych we współczesnych środowiskach wychowawczych. Odbywała się ona w siedzibie organizatora: Uniwersytetu Poznańskiego im. A. Mickiewicza w dniach 28-29.03.2019 roku. Jej celem było stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń wybitnych teoretyków i praktyków resocjalizacji z Polski i ze świata. W konferencji uczestniczyli specjaliści z USA, Włoch, Czech, Białorusi oraz Polski. M.in. na zaproszenie organizatorów warsztaty poświęcone pracy z osobami stosującymi przemoc poprowadził przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Organizatorzy konferencji podkreślają, że zmiany w środowiskach wychowawczych, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat, pociągają za sobą konieczność poszukiwania optymalnych modeli profilaktyki i resocjalizacji. Jest to zadanie trudne i wymagające podjęcia współpracy różnych podmiotów na wielu polach. Dlatego zwrócono szczególną uwagę na potrzebę konstruowania teorii i praktyki resocjalizacyjnej opartej na dowodach, dlatego zaproszono wszystkich zainteresowanych budowaniem teorii, badaniami i optymalizacją oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych do wspólnych rozważań nad kierunkami rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej.

Konferencja miała charakter plenarny, panelowy, obrad w sekcjach tematycznych oraz warsztatowy. Odbywała się w następujących blokach tematycznych:
- Evidence-Based Practice w pracy z nieletnimi w środowisku otwartym,
- Evidence-Based Practice w pracy z nieletnimi w środowisku zamkniętym,
- Evidence-Based Practice w pracy z dorosłymi w środowisku otwartym,
- Evidence-Based Practice w pracy z dorosłymi w środowisku zamkniętym.

Konferencję w bloku „Evidence-Based Practice w pracy z dorosłymi w środowisku otwartym” zakończyły kilkugodzinne warsztaty „Praca z osobą stosującą przemoc - wybrane narzędzia”, które poprowadził praktyk w zakresie wsparcia dla osób, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie, Mirosław Sobkowiak z PCPR w Gostyniu (specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta TSR, mediator, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, trener Treningu Zastępowania Agresji ART). We wprowadzeniu do warsztatów prowadzący przedstawił katalog kilkunastu form oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie, począwszy od rozmów uświadamiających po programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne. Omówił też „syndrom Bolka”, będący charakterystyczną cechą wielu planów pracy z rodziną uwikłaną w zjawisko przemocy w rodzinie, realizowanych przez grupy robocze zespołów interdyscyplinarnych.

W kolejnej części zaprezentował w formie warsztatowej kilka elementów z prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych, m.in. z wykorzystaniem komunikatu FUKOZ z treningu zastępowania agresji czy pracy na bazie arkusza kontrolowania z programu „Partner” po indywidualne plany bezpieczeństwa dla uczestników programu (oparte na modelu „Duluth”). W trzeciej części pokazał elementy programu psychologiczno-terapeutycznego opartego na terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), począwszy od sposobów prowadzenia rozmowy motywującej, przez ćwiczenia diagnostyczne po pracę nad rozwiązaniami pozwalającymi uczestnikom spotkań terapeutycznych osiągać swoje cele bez uciekania się do stosowania przemocy w rodzinie i pracę nad zmianą przekonań uczestników terapii. Omawiane elementy warsztatów trener wspierał opisem casusów z pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

W ostatniej części spotkania prowadzący i uczestnicy dyskutowali o różnicach, zaletach i słabościach poszczególnych form oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
O doswiadczeniach PCPR na miedzynarodowej konferencji 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl