Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Szkolenia, grupa wsparcia i relaks

Rodzice i opiekunowie osób z niepełno sprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, to grupa wymagająca dostrzeżenia jej problemów i szczególnego wsparcia. Na co dzień opiekują się swoimi dziećmi, rodzeństwem lub innymi członkami rodzin. Często z tego powodu nie mogą podjąć pracy, nie mają czasu na przyjemności typu wyjście do kina, teatru czy choćby wyjazd do handlowego.

Specjalnie z myślą o nich Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wspierane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaskach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie zorganizowały cykl szkoleń, które poprowadził psycholog. Szkolenia wzmacniały umiejętności rodziców i opiekunów w radzeniu sobie z objawami niepełnosprawności i wynikającymi z niej deficytami. Dużą część szkolenia prowadzący poświęcił optymizmowi, jako postawie sprzyjającej zarówno byciu z osobą niepełnosprawną, jak i pomagającej osobie z niepełnosprawnością funkcjonować w swoim środowisku w sposób najmniej obciążający innych. Wskazywał też na badania potwierdzające, że optymizm, jako postawa życiowa, sprzyja dłuższemu życiu. Przekazał też wiele wskazówek pozwalających na stanie się optymistą oraz uczenie tej postawy innych, w tym swoich podopiecznych. Na koniec przekazał też wiele ważnych wskazówek ułatwiających bycie opiekunem osób z niepełnosprawnościami.

Po szkoleniach spotkania zamieniały się w grupy wsparcia. Uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami i dzielili tym, co ich zdaniem pomaga być dobrym rodzicem czy opiekunem osoby niepełnosprawnej. M.in. podkreślali, ze ważne jest też zadbanie o samych siebie, by być lepszym dla swoich podopiecznych.

Na koniec organizatorzy zapewnili też czas na relaks w formie bowlingu.

Uczestnicy, dziękując za tak zorganizowane zajęcia, podkreślali, że potrzebne są kolejne, bo to daje im wsparcie i poczucie, że nie są sami z trudnościami, jakie ich spotkały w życiu.

Zajęcia dla uczestników cyklu szkoleń były całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Jesteśmy-Wspieramy”, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu oraz pracy wolontariuszy z: PCPR w Gostyniu, ŚDS w Gostyniu i w Chwałkowie i WTZ w Piaskach.
Szkolenia grupa wsparcia i relaks 2019 01
Szkolenia grupa wsparcia i relaks 2019 02
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl