Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zarząd Stowarzyszenia SM z absolutorium

Odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Stowarzyszenie to działa od siedmiu lat, konsoliduje oraz wspiera osoby chore na SM i ich rodziny.

Walne Stowarzyszenia SM w Gostyniu rozpoczęła prezes Bożena Misiurek, witając członków stowarzyszenia oraz dyrektora PCPR w Gostyniu. Następnie, zgodnie z miłym zwyczajem comiesięcznych spotkań stowarzyszenia SM członkowie zarządu stowarzyszenia złożyli życzenia i wręczyli kwiaty solenizantom z marca. Zgromadzeni odśpiewali jubilatom gromkie „100 lat!”. A z okazji Święta Kobiet panowie wręczyli paniom piękne kolorowe kwiaty.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2018. W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu absolutorium. W Zarządzie Stowarzyszenia społecznie pracują: Bożena Misiurek - prezes, Walenty Ciszak - wiceprezes, Marek Maciejewski - sekretarz, Barbara Horowska - skarbnik oraz członkinie zarządu: Maria Gęstwa i Ewa Krysicka. Udzielenie absolutorium to wyraz uznania i docenienia społecznej i trudnej pracy członków Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. W skład Komisji Rewizyjnej - drugiego ważnego organu Stowarzyszenia - wchodzą: przewodniczący Zbigniew Jasiński; wiceprzewodniczący Adam Klauze i członek Barbara Kwinecka.

Wśród najważniejszych działań Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w minionym roku wymieniono m.in. stałą współpracę z lekarzami, w tym szczególnie z Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego - Ośrodkiem Badań Klinicznych w Plewiskach, różne formy terapeutyczne i aktywizacyjne adresowane do środowiska chorych na SM i ich rodzin, np. zajęcia Halliwick na basenie, fizjoterapię; cykl zabiegów rehabilitacyjnych w kriokomorze, zrealizowanych przy udziale Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji AKANT NZOZ w Gostyniu, piknik integracyjny z okazji światowego Dnia SM, wyjazd integracyjny do teatru we Wrocławiu; wigilię z paczkami świątecznymi dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, przyjaciół i sponsorów. Przypomniano też ważne dla członków stowarzyszenia chorych na SM stałe wsparcie udzielane przez psychologa Justynę Witczak i specjalistę pracy socjalnej Violettę Kolendowicz. Podziękowano też za stałą pomoc i merytoryczne wsparcie udzielane stowarzyszeniu przez dyrektora PCPR w Gostyniu.

Podkreślono, że stowarzyszenie podejmuje tak wiele działań dzięki wsparciu Gminy Gostyń oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” i sponsorów. Podziękowano też Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu za nieodpłatne udostępnianie sal na comiesięczne spotkania środowiska chorych na SM.

W czasie dyskusji podziękowano członkom zarządu za aktywizację chorych na SM i ich rodzin oraz przyjaciół, a całemu stowarzyszeniu za integrację środowiska na rzecz wsparcia dla chorych na SM. Wskazano, że dzięki stowarzyszeniu coraz częściej mówi się o boreliozie, chorobie, która ma często zbliżone objawy do stwardnienia rozsianego. Następnie prezes Bożena Misiurek przedstawiła plany działań na rok 2019 i poinformowała, że odnotowano już blisko 340 tysięcy wejść na stronę internetową stowarzyszenia, prowadzoną przez informatyka Macieja Świetlickiego.

Dalsza część spotkania - przy kawie i własnych wypiekach - upłynęła w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Wsparcia przy organizacji walnego zgromadzenia udzielił też Zakład Mięsny Konarczak z Pogorzeli.

Warto przypomnieć, że stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną młodych dorosłych. SM diagnozuje się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby. U każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu.
Zarzad Stowarzyszenia SM z absolutorium 2019 01
Zarzad Stowarzyszenia SM z absolutorium 2019 02
Zarzad Stowarzyszenia SM z absolutorium 2019 03
Zarzad Stowarzyszenia SM z absolutorium 2019 04
Zarzad Stowarzyszenia SM z absolutorium 2019 05
Zarzad Stowarzyszenia SM z absolutorium 2019 06
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl