Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Dzień Kobiet PZERiI

Sala widowiskowa GOK „HUTNIK” została wypełniona 7 marca br. przez seniorki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Gostyniu. Przybyły one na zorganizowane przez Zarząd PZERiI spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wszystkie z ponad 300 miejsc zostały zajęte.

Przybyłe Panie przywitał prezes najliczniejszej w powiecie gostyńskim organizacji pozarządowej Mirosław Maćkowiak. Powitał też zaproszonych gości: Wicestarostę Gostyńskiego Janusza Sikorę, Burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu Mirosława Żywickiego oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka i kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresę Klonowską.

Na początku uroczystości gospodarz spotkania przedstawił bieżące działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu. Zaprosił na przygotowywane Świętogórskie Spotkania Seniorów, które w tym roku zostaną zorganizowane 12 czerwca. Partnerem wspierającym realizacje tego działania jest PCPR w Gostyniu.

Opowiedział o planowanych spotkaniach okolicznościowych i świątecznych oraz o wycieczkach: do Wiednia i Pragi, do Łodzi, do Warszawy, do Zaniemyśla.

Następnie Burmistrz Gostynia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Wicestarosta Gostyński złożyli wszystkim paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet, wręczyli kwiaty oraz opowiedzieli o planowanych i podejmowanych przez samorządy przedsięwzięciach. M. in. Wicestarosta opowiedział o rozpoczętej już rozbudowie szpitala, i planowanej obwodnicy. Drugą część spotkania wypełniły występy artystyczne. Do życzeń dołączyli się dyrektor PCPR w Gostyniu i kierownik MGOPS w Gostyniu.

Następnie zespół „Zawsze raźniej” z Długich Starych wystąpił z okolicznościowym recitalem.

Spotkanie upłynęło w miłej i odświętnej atmosferze, a panie uczestniczące w spotkaniu zostały poczęstowane kawą i słodkimi wypiekami.
Dzien Kobiet PZERiI 2019 01
Dzien Kobiet PZERiI 2019 02
Dzien Kobiet PZERiI 2019 03
Dzien Kobiet PZERiI 2019 04
Dzien Kobiet PZERiI 2019 05
Dzien Kobiet PZERiI 2019 06
Dzien Kobiet PZERiI 2019 07
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl