Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Jedną z form wspomagania funkcjonowania rodzin zastępczych, opiekujących się dziećmi, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców, są grupy wsparcia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu organizuje je cyklicznie. Kolejne z takich spotkań odbyło się 25 lutego 2019 r. W tej grupie wsparcia uczestniczyły rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz spokrewnione. Grupy wsparcia w PCPR w Gostyniu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Spotkania grup wsparcia dają rodzinom możliwość wymiany doświadczeń, otrzymywania wsparcia oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z pieczą zastępczą i opieką nad dziećmi. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny. Poza głównymi tematami, które przedstawiają prowadzący - uczestnicy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego i informacyjnego.

Głównym tematem poruszonym na ostatnim spotkaniu była kwestia przygotowania dla dzieci życiowego portfolio w formie dokumentów związanych z pobytem w pieczy zastępczej. To ważny element funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej, bo może w przyszłości chronić dzieci przed ewentualnym obowiązkiem alimentacyjnym względem rodziców biologicznym. Podjęty został również temat zgłaszania zadłużenia alimentacyjnego przez rodziny zastępcze do komornika. Wskazywano na trudności z tym związane oraz na sposoby radzenia sobie z nimi.

W trakcie spotkania na grupie wsparcia rodziny podnosiły również tematy związane z ich indywidualnymi problemami, oczekiwaniami oraz sukcesami. Rodzice zastępczy rozmawiali również o sposobach angażowania wychowywanych przez siebie dzieci w działania związane z etapem wchodzenia w dorosłość oraz przygotowania do opieki nad swoim dzieckiem w przyszłości.

Rodziny wzajemnie wymieniały się też swoimi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z kontaktami z rodzicami biologicznymi dzieci. To szczególnie trudny obszar funkcjonowania rodzin zastępczych, których jednym z podstawowych zadań jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi, czyli najważniejszymi dla nich osobami. Ważne, by wychowując dziecko zamiast jego rodziców, pamiętać o przypominaniu dziecku, jak ważni są dla każdego jego rodzice, o niepodważaniu ich autorytetu (i tak już nadszarpniętego w oczach dziecka przez decyzję sądu), o nieumniejszaniu zakresu władzy rodzicielskiej, pozostawionej rodzicom biologicznym przez sąd, i o nierywalizowaniu o względy dziecka z rodzicami biologicznymi, czy zaskarbianiu ich tylko dla siebie. Trzymanie się tych zasad daje dziecku jasno określony obraz jego sytuacji, sytuacji jego rodziny biologicznej i roli w tym systemie rodziny zastępczej oraz porządku ustalonego postanowieniem sądowym. To jest podstawą emocjonalnego spokoju każdego dziecka, a przy tym nie odbiera rodzinie zastępczej ani dziecku radości ze wspólnego bycia razem.

Kolejna grupa wsparcia już w marcu. PCPR w Gostyniu zachęca rodziny zastępcze do udziału w tej formie wsparcia.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl