Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Zaplanowano działania dla osób z niepełnosprawnościami

Jedną z ważnych grup społecznych, korzystających ze wsparcia powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin w powiecie gostyńskim są osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny oraz opiekunowie. Dla tego środowiska zaplanowano w najbliższym roku działania, które oprócz integracji środowiska służą też aktywizacji, rekreacji i możliwości zaprezentowania swoich talentów. Ich realizatorami będą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Przedstawiamy poniżej listę najważniejszych wydarzeń z zaplanowanych działań. Z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcia konkursowe dokładne terminy planowanych imprez zostaną dopiero ustalone.
Informacjom towarzyszą zdjęcia z poprzednich edycji tych wydarzeń.

1. XX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL BEZ BARIER - ŚWIĘTA GÓRA 2019
Miejsce: Kongregacja św. Filipa Neri - Głogówko.
Termin: sierpień - wrzesień 2019.
Adresaci wydarzenia: osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie (przewidywana liczba uczestników 300-500 osób), zasięg ogólnopolski.
Współorganizatorzy: Kongregacja św. Filipa Neri, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach.

2. III WOJEWÓDZKI TURNIEJ PETANQUE
Miejsce: Stary Gostyń „Kraina Orła Białego”.
Termin: czerwiec-wrzesień 2019.
Adresaci wydarzenia: osoby z niepełnosprawnościami z Wielkopolski (przewidywana liczba uczestników 250-300 osób).
Współorganizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaskach.

3. FESTIWAL KULTUR
Miejsce: Stary Gostyń „Kraina Orła Białego” lub park przy DPS i ŚDS w Chwałkowie.
Termin: czerwiec-sierpień 2019.
Adresaci wydarzenia: impreza integracyjna o zasięgu do 10 powiatów (przewidywana liczba uczestników 200-250 osób).
Współorganizator: Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie.

4. XIX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „JESTEŚMY WŚRÓD WAS”
Miejsce: siedziba PCPR w Gostyniu.
Termin: listopad-grudzień 2019.
Adresaci wydarzenia: osoby z niepełnosprawnością z powiatu gostyńskiego.

5. XX INTEGRACYJNY BIEG BEZ BARIER IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
Miejsce: Stadion przy Szkole Podstawowej w Piaskach.
Termin: maj 2019.
Adresaci wydarzenia: osoby z niepełnosprawnością z powiatu gostyńskiego.
Współorganizatorzy: Urząd Gminy w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach.
Zaplanowano dzialania dla ON 2019 01
Zaplanowano dzialania dla ON 2019 02
Zaplanowano dzialania dla ON 2019 03
Zaplanowano dzialania dla ON 2019 04
Zaplanowano dzialania dla ON 2019 05
Zaplanowano dzialania dla ON 2019 06
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl