Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Warsztaty integracyjne dla rodzin

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zorganizowały cykl zajęć aktywizujących i integrujących dla rodzin osób z niepełnosprawnością. Rodzice i opiekunowie osób z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania z oferty różnych form wsparcia. Przygotowane zajęcia pozwoliły uczestnikom na poszerzenie wiedzy i nabycie nowych przydatnych umiejętności w radzeniu sobie z niepełnosprawnością oraz jej objawami w życiu codziennym.

Bezpłatne warsztaty integracyjne dla rodzin zostały przeprowadzone w ramach projektu „Jesteśmy-Wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.
- „Warsztaty zostały tak pomyślane, by rodzice opiekujący się swoimi niepełnosprawnymi członkami rodzin mogły podnieść swoje kompetencje i umiejętności praktyczne w codziennym wspieraniu swoich podopiecznych” - podkreśla współrealizator działań w projekcie Violetta Skorupska - „Zwiększa to liczbę i różnorodność działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej na terenie powiatu gostyńskiego i pleszewskiego.”

W ramach projektowych spotkań integracyjnych ich uczestnicy nie tylko mogli w praktyce zapoznać się z codzienną pracą Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu, ale też mieli okazję wspólnie popracować z swoimi podopiecznymi pod okiem terapeutów zajęciowych w poszczególnych pracowniach tej placówki wsparcia dziennego.

M.in. uczono się różnych zabaw - zajęć integracyjnych z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, ruchu, plastyki, kojarzenia - aktywizujących do pracy w grupie, pracy w domu, rozwijających wiele ważnych dla codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością umiejętności. Np. przygotowywano użyteczne, ale bardzo dekoracyjne drobiazgi domowe, uczono się prostych wypieków, przygotowywano dekoracyjne sałatki, pokazywano rozwijające zabawy itp. Olbrzymim zainteresowaniem wszystkich uczestników warsztatów cieszyła się interaktywna podłoga, pozwalająca na zabawy usprawniające ruchowo, ale też na działania edukacyjne i rozwijające wiele umiejętności.

Integracyjne zajęcia kończyły się wspólnym poczęstunkiem.

Rodzice uczestniczący w warsztatach podkreślali, że prócz tego, że poszerzyli swoje umiejętności i wiedzę, to ważne dla nich było też to, że mogli spotkać się z innymi rodzicami i wymienić się swoimi doświadczeniami.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu i pracy wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy).
Warsztaty integracyjne dla rodzin 2019 01
Warsztaty integracyjne dla rodzin 2019 02
Warsztaty integracyjne dla rodzin 2019 03
Warsztaty integracyjne dla rodzin 2019 04
Warsztaty integracyjne dla rodzin 2019 05
Warsztaty integracyjne dla rodzin 2019 06
Warsztaty integracyjne dla rodzin 2019 07
Warsztaty integracyjne dla rodzin 2019 08
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl