Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Kolejne odwiedziny ze wsparciem

W jeden z minionych weekendów do Bodzewa i Gostynia zawitali przedstawiciele parafii St. Johannesga we Fryzji (Holandia): Jakub Bijker i Jan Jaap van der Veen. Odwiedzili oni po raz kolejny Dom Dziecka w Bodzewie i Dom Dziecka w Gostyniu, których działalność wspierają od paru lat parafianie z St. Johannesga.

Tym razem Jakub i Jan Jaap przyjechali i przywieźli dary zebrane przez parafian, pomocne w codziennym funkcjonowaniu placówek w Bodzewie i w Gostyniu. W czasie swojego pobytu rozmawiali z kadrą kierowniczą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie i przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji politycznej i sytuacji pomocy społecznej w Polsce oraz potrzeb Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu.

Jakub i Jan Jaap znaleźli też czas na rozmowy i wspólne zabawy z wychowankami.

Przyjaciołom z Fryzji należą się wyrazy uznania za pamięć i bezinteresowne zaangażowanie w niesienie pomocy i wsparcia polskim dzieciom oraz tym, którzy na co dzień z nimi pracują.

Domy Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu serdecznie przyjęły gości, którzy podkreślali, że tak ciepło jak w Powiecie Gostyńskim, nie są nigdzie witani.
Kolejne odwiedziny ze wsparciem 2019 01
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl