Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Chwałkowo integrowało rodziny

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie zorganizował cykl zajęć dla rodzin osób z niepełnosprawnością. Pozwoliły one uczestnikom na nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością oraz jej objawami w życiu codziennym.

Bezpłatne warsztaty integracyjne dla rodziców zostały przeprowadzone przez ŚDS w Chwałkowie w ramach projektu „Jesteśmy-Wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.

Rodzice i opiekunowie osób z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania z oferty różnych form wsparcia. By aktywizować rodziny osób z niepełnosprawnością, realizator projektu: Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chwałkowie, przygotowało ciekawe zajęcia o charakterze integracyjnym.

- „Warsztaty te zostały tak pomyślane, by rodziny opiekujące się swoimi niepełnosprawnymi członkami rodzin mogły podnieść swoje kompetencje i umiejętności praktyczne w codziennym wspieraniu zwłaszcza osób z zaburzeniami psychicznymi” - podkreśla współrealizator działań w projekcie Swietłana Figiel. - „Zwiększa to liczbę i różnorodność działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej na terenie powiatu gostyńskiego i pleszewskiego.”

W ramach projektowych spotkań integracyjnych ich uczestnicy nie tylko mogli w praktyce zapoznać się z codzienną pracą Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, ale też mieli okazję wspólnie popracować z swoimi podopiecznymi pod okiem terapeutów zajęciowych w poszczególnych pracowniach tej placówki wsparcia dziennego. M.in. uczono się różnych zabaw - zajęć integracyjnych z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, ruchu, plastyki, kojarzenia - aktywizujących do pracy w grupie, pracy w domu, rozwijających wiele ważnych dla codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością umiejętności, m.in. przygotowywano praktyczne, ale bardzo dekoracyjne zasłony, uczono wyrabiania zapachowych mydełek, dekoracyjnych świeczek itp.

Integracyjne zajęcia kończyły się wspólną zabawą z tańcami.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy) i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie.
Chwalkowo integrowalo rodziny 2019 01
Chwalkowo integrowalo rodziny 2019 02
Chwalkowo integrowalo rodziny 2019 03
Chwalkowo integrowalo rodziny 2019 04
Chwalkowo integrowalo rodziny 2019 05
Chwalkowo integrowalo rodziny 2019 06
Chwalkowo integrowalo rodziny 2019 07
Chwalkowo integrowalo rodziny 2019 08
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl