Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021

Starosta Gostyński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021”. Informujemy, że konsultacje odbędą się w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 28 stycznia 2019 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i rodziny oraz środowisko związane z pieczą zastępczą do składania uwag do projektu. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2019-2021” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej poniżej w załącznikach do ogłoszenia, na stronie www.powiat.gostyn.pl a także w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8 pok. nr 203 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
1. Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy:
lucynanowak@gostyn-pcpr.info.
2. Faksem na nr 65 572 75 28.
3. Drogą korespondencyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
    ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - PRPZ”.
4. Bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8,
    pok. nr 203 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 r.
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl