Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Otwarto odnowiony
Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

Nosi on nazwę „Dzienny Dom Senior+”. Po przeprowadzonej rozbudowie i metamorfozie, zwiększyła się przestrzeń, wyposażenie i oferta dla seniorów. Dotychczasowy dom, w którym spotykali się seniorzy, został przebudowany i połączony łącznikiem z budynkiem po dawnej telewizji gostyńskiej. Uzyskano kilka razy większą powierzchnię. Obiekt jest nowocześnie wyposażony. Seniorzy mają do dyspozycji sala zajęć ruchowych, bieżnię, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, fotel masujący, rower treningowy i stół multimedialny. Jest też aneks kuchenny, szatnia, klub seniora, sala terapii grupowej i pokój specjalisty oraz miejsce gdzie seniorzy mogą odpocząć.

„Drodzy seniorzy, czujcie się gospodarzami tego domu” - mówiła podczas oficjalnego otwarcia pełniąca obowiązki kierownika Dziennego Domu Senior+ Agnieszka Wojtkowiak. - „Seniorzy są bardzo ważni, pamiętamy o polityce prorodzinnej, o najmłodszych, ale też o tych, dzięki którym tu jesteśmy” - podkreślała Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski podczas oficjalnego otwarcia obiektu.

Część artystyczną na otwarcie przygotowali wspólnie seniorzy i młodzież. Dzienny Dom Senior+ jest otwarty pięć dni w tygodniu, od 7:00 do 15:00, w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

W uroczystym otwarciu zmodernizowanej placówki uczestniczyli włodarze Miasta i Gminy Gostyń, poseł Jan Dziedziczak, zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Otwarto odnowiony Dom Dziennego Pobytu 2018 01
Otwarto odnowiony Dom Dziennego Pobytu 2018 02
Otwarto odnowiony Dom Dziennego Pobytu 2018 03
Otwarto odnowiony Dom Dziennego Pobytu 2018 04
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl