Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Świąteczne spotkania
rodzin zastępczych

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się dwa spotkania rodzin zastępczych, ich wychowanków i członków rodzin oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim.

W Lawendowej Manufakturze (Kleszczewo) PCPR w Gostyniu zorganizował zajęcia, w czasie których wspólnie wykonywano świąteczne ozdoby i dekoracje. Była to też okazja do zabaw, rozmów, wymienienia się doświadczeniami oraz do zanucenia kolęd. W radosnej atmosferze malowano, wycinano, naklejano, żartowano i snuto plany na kolejny rok. Spotkania zakończyły się ciepłymi i serdecznymi życzeniami.

W powiecie gostyńskim działa 51 rodzin zastępczych, w tym 1 pogotowie rodzinne i 4 zawodowe rodziny zastępcze. Sprawują one opiekę obecnie nad ponad stu dziećmi, które z różnych powodów nie mogły się wychowywać w swoich rodzinach.

Bycie rodziną zastępczą to trudne zadanie, gdyż wychowuje się dzieci, których rodzice nie żyją lub nie są w stanie ich wychowywać. Rodzina zastępcza daje im szansę na szczęśliwe dzieciństwo i na normalne życie. Jeśli dziecko w rodzinie zastępczej zostanie obdarzone miłością, czyli dostanie wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania, to odzwierciedleniem tego będzie jego zachowanie. Dziecko, które ma poczucie przynależności i swojego bezpiecznego miejsca, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, dostosowuje się do norm i wartości panujących w społeczeństwie oraz znacznie lepiej radzi sobie w przyszłości z realizacją obowiązku szkolnego.

Dzieci trafiające do pieczy zastępczej (obok rodzin zastępczych sprawują ją też domy dziecka - placówki opiekuńczo-wychowawcze) wymagają dużej uwagi i zainteresowania, gdyż „przynoszą” ze sobą doświadczenia, które mimo miłości i uwagi mogą wpływać negatywnie na jego rozwój i funkcjonowanie społeczne. Piecza zastępcza daję szansę na ich korygowanie poprzez terapię i osobiste zaangażowanie rodziców zastępczych lub opiekunów.

Jak podkreśla jedna z mam zastępczych: - „Rodzicielstwo zastępcze to duże wyzwanie i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jednak daje ogromną satysfakcję. Stawia przed rodzicami nowe wyzwania, daje dużo radości, bo szczęście się mnoży, kiedy się nim dzielimy, a rodzicielstwo zastępcze to właśnie dzielenie się szczęściem, miłością, radością, codziennością”.
Swiateczne spotkania rodzin zastepczych 2018 01
Swiateczne spotkania rodzin zastepczych 2018 02
Swiateczne spotkania rodzin zastepczych 2018 03
Swiateczne spotkania rodzin zastepczych 2018 04
Swiateczne spotkania rodzin zastepczych 2018 05
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl