Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Rozstrzygnięto konkurs „Jesteśmy wśród Was”

Rozstrzygnięto XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was” (18.12.2018 r.). Konkurs adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu była integracja mieszkańców z niepełnosprawnościami z powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej.

Powitała wszystkich i prowadziła spotkanie Natalia Hajnsz - Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Gostyniu. W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu uczestniczył Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, który pogratulował uczestnikom wyjątkowych prac i podziękował opiekunom oraz rodzicom za odkrywanie talentów i pracę nad ich rozwijaniem - „To prace wyjątkowe, bo podziwiając je ani przez chwilę nie przyszło mi do głowy, że to prace osób z niepełnosprawnością.”

Przewodnicząca jury - plastyk Anna Szymańska - ujawniła, że jury miało wyjątkowo trudne zadanie, gdyż nadesłane prace były bardzo ciekawe i dojrzałe artystycznie. A, jak zgodnie podkreślali członkowie komisji, wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie, co podkreślono w protokole konkursowym. - „Dlatego” - jak podkreśliła Anna Szymańska - „wszyscy jesteście zwycięzcami!” Jury skierowało też szczególne słowa uznania dla instruktorów opiekujących się artystami.

Na tegoroczną edycję spłynęło sześćdziesiąt osiem prac wykonanych różnymi technikami i o różnorodnej tematyce. Jury w składzie: przewodnicząca Anna Szymańska, Natalia Hajnsz, i Mirosław Sobkowiak dokonało trudnego wyboru.

Do konkursu przystąpiły: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA”, Stowarzyszenie „Nie Sami”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „KREATYWNI” w Piaskach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie oraz osoby indywidualne.

Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyła wystawa nadesłanych prac. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyli Janusz Sikora, Anna Szymańska i Natalia Hajnsz.

Konkurs zorganizowały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Wystawę prac konkursowych można oglądać w holu PCPR do końca roku.

Laureaci XVIII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy wśród Was”:

A Kategoria powyżej 18 lat:
1 miejsce: Bogdan Nowicki (Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie),
2 miejsce: Beata Wojciechowska (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu),
3 miejsce: Marta Maćkowiak (Stowarzyszenie „Nie Sami”).

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Maciej Lenarczyk, Jolanta Gmerek i Grzegorz Ziółek (Stowarzyszenie „Nie Sami”),
- Helena Strugała (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach),
- Tadeusz Połotniuk (Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie),
- Jadwiga Hoska (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu).

A. Kategoria dzieci i młodzież:
1 miejsce: Zofia Juskowiak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu),
2 miejsce: Monika Kaźmierczak (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu),
3 miejsce: Jan Poznański (Stowarzyszenie „Kasia”/ZSS w Brzeziu).

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Magdalena Musielak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu),
- Natalia Tatarka (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu),
- Joanna Małecka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu).
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 01
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 02
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 03
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 04
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 05
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 06
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 07
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 08
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 09
Rozstrzygnieto konkurs Jestesmy wsrod Was 2018 10
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl