Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Mikołaje ruszyły pełną parą

Przygotowano już ponad 260 świątecznych paczek dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego. Taki efekt odnotowuje na półmetku realizowana już po raz jedenasty akcja pomocowa „MIKOŁAJE 2018”, realizowana przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z poszczególnych gmin powiatu. Do akcji przyłączają się przedszkola, szkoły, pracownicy firm i organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne z terenu gminy.

Poszczególni uczestnicy akcji obejmują swoim patronatem konkretne dzieci oraz osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, i przygotowują dla nich paczki lub fundują prezenty od art. spożywczych, środków czystości, koców, artykułów i przyborów szkolnych, maskotek, zabawek, gier edukacyjnych, książek po słodycze i wiele innych ważnych dla dzieci rzeczy, z których wolontariusze PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” składają paczki.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się już w tę akcję, gdyż dzięki ich staraniom święta w wielu domach będą radośniejsze. W uznaniu dla aktywności dzieci, młodych ludzi oraz ich wychowawców, a także pracowników i wolontariuszy, wszystkich, którzy udowodnili, że są wrażliwi na problemy innych i że mają wielkie serca, Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu nadało honorowe tytuły „MIKOŁAJ 2018” za przeprowadzenie kampanii społecznej i przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin i osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych Powiatu Gostyńskiego.

Pamiątkowe dyplomy otrzymały już Szkoła Podstawowa w Goli, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gostyniu, Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi, Szkoła Podstawowa w Sułkowicach, Szkoła Podstawowa w Pudliszkach, Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach, Szkoła Podstawowa w Sikorzynie, Szkoła Podstawowa 2 w Gostyniu, Szkoła Podstawowa w Daleszynie, Szkoła Podstawowa w Piaskach, Przedszkole Niepubliczne ENART w Piaskach, Szkoła Podstawowa w Żytowiecku i Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz firmy i inne osoby, pragnące zachować anonimowość.

Organizatorzy akcji „MIKOŁAJE 2018” serdecznie dziękują wszystkim, którzy wspierają pomysł obdarowania paczkami dzieci, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Ich radość niech będzie najwspanialszą nagrodą.

Jak zaznacza jedna z koordynatorek projektu - Dominika Karlińska: - „Paczki te następnie trafiają do podopiecznych ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenia „DZIECKO”, a także do osób potrzebujących wskazywanych przez samych wolontariuszy. W przypadku dzieci paczki te otrzymali rodzice, którzy, budując swój autorytet, wręczą te paczki dzieciom pod choinkę w czasie Świąt Bożego Narodzenia. A to po to, by dzieci, obdarowane przez swoich rodziców, nie utrwalały obrazu swojej rodziny, jako gorszej, by nie czuły się gorzej, gdy inne dzieci chwalą się po świętach swoimi prezentami. Do osób starszych i niepełnosprawnych paczki dowożą wolontariusze z ośrodków pomocy społecznej, PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO””.

Jeszcze możesz się przyłączyć! Akcja polega na przygotowaniu paczki dla dziecka wskazanego przez organizatorów składającej się np. z zabawek, w tym edukacyjnych, gier planszowych, książek, przyborów szkolnych, słodyczy itp. Paczka może też być przygotowana dla osoby starszej, samotnej, schorowanej i niepełnosprawnej. Paczka dla takiej osoby może składać się ze środków żywności, długoterminowych, słodyczy i środków czystości oraz artykułów chemicznych, np. proszków do prania oraz koców. Można też złożyć dary, które będą dołożone do powstających już paczek.

Już jedenasty rok z rzędu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” prowadzą akcję przygotowywania paczek z prezentami świątecznymi dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu gostyńskiego oraz dla samotnych ubogich seniorów. Akcja nosi nazwę „MIKOŁAJE 2018”. Wolontariusz grupowy lub indywidualny przygotowujący paczkę sam ustala jej wartość. Paczki można dostarczyć do PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8 (II poziom) do 17 grudnia.

Pracownicy i wolontariusze PCPR w Gostyniu, Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, Pogorzeli, Poniecu i Stowarzyszenia „DZIECKO” zadbają o to, by paczki trafiły do swoich adresatów przed Świętami Bożego Narodzenia.

Można też zebrać i przekazać dary, z których wolontariusze PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” złożą paczki dla potrzebujących.

Do tej pory dzięki wspólnej akcji przygotowaliśmy już blisko cztery tysiące dużych paczek dla dzieciaków, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką i dla potrzebujących wsparcia samotnych seniorów.

Do akcji przyłączyły się już ośrodki pomocy społecznej, które wraz z PCPR i Stowarzyszeniem „DZIECKO” przygotowują listy dzieci oraz osób starszych wymagających wsparcia, oraz darczyńcy: szkoły, organizacje pozarządowe, pracownicy firm sektora gospodarczego i mieszkańcy powiatu. Dzięki temu zostanie przygotowanych kilkaset dużych paczek dla dzieciaków i samotnych osób starszych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką lub na wsparcie w trudnym okresie zimowym.

Można też zebrać środki i przekazać je na np. leczenie stomatologiczne, rehabilitacyjne lub okulistyczne dziecka, tak jak zdarzało się w latach ubiegłych.

Organizatorzy zapraszają tych, którzy chcą przygotować paczkę dla dziecka lub dla samotnego seniora, do kontaktu z PCPR w Gostyniu (65 572 75 28) lub Stowarzyszeniem „DZIECKO” (725 167 236). Koordynatorami akcji są Dominika Karlińska, Violetta Pawlak i Mirosław Sobkowiak.

Na zdjęciach pokazane jest przekazanie paczek przez Mikołajów ze Szkoły Podstawowej w Sikorzynie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, Szkoły Podstawowej w Sułkowicach, Szkoły Podstawowej w Pudliszkach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu.
Mikolaje ruszyly pelna para 2018 01 (SP w Sikorzynie)
Mikolaje ruszyly pelna para 2018 02 (SP nr 5 w Gostyniu)
Mikolaje ruszyly pelna para 2018 03 (SP w Sulkowicach)
Mikolaje ruszyly pelna para 2018 04 (SP w Pudliszkach)
Mikolaje ruszyly pelna para 2018 05 (SP nr 2 w Gostyniu)
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl