Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
XIX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez Barier” - Święta Góra 2018

Hubert Listopad i Alicja Gorycka z Dzięciołówki (podlaskie), Paweł Nowicki z Piasków (wielkopolskie) oraz Jarosław Wiktor ze Skrzynna (łódzkie) zostali zwycięzcami XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” - Święta Góra 2018 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.

W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 191 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Marii Padel z Łagiewnik za porywające wykonanie piosenki Urszuli „Konik na biegunach”.

Mimo niepogody i deszczu, który padał przez pierwsze półtorej godziny festiwalu dopisała frekwencja. Zmagania konkursowe były bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie, co podkreślali jurorzy. Dla organizatorów festiwalu, oprócz konkursów, ważne było również stworzenie okazji do pokonywania różnych barier, w tym tych najtrudniejszych, wewnętrznych - blokujących prezentowanie innym swoich talentów. Istotne było też spotkanie się i bycie razem osób niepełnosprawnych z różnych stron Polski i różnych środowisk. Była to też okazja do zaprezentowania innym swoich możliwości, gdyż festiwal ma charakter otwarty i integracyjny. Bawiło się na nim blisko czterysta osób. - „Gostyńskie „Bez Barier” to wyjątkowa impreza dla niepełnosprawnych” - podkreśla Justyna z Mościszek, - „bo to impreza cykliczna, jak zawsze na wysokim poziomie, ale najważniejsze jest to, że ma wyjątkową atmosferę, festynową i luźną, bez sztywnej pompy i gali. Dlatego warto tu przyjeżdżać z podopiecznymi.” Karol z Wrocławia dodaje: - „jestem tu chyba piąty raz, spotkałem starych znajomych, ale poznałem nowych fajnych ludzi. Jest tak super, że szkoda będzie wracać do domu. Czuję, że to miejsce jest wyjątkowe!” - Sylwia z Rogowa zaznacza: - „Mogłam tu zaśpiewać dla innych i jestem szczęśliwa! I dostałam tyle braw. Inni śpiewają różne utwory. I takie do zabawy, i takie skłaniające do myślenia. A wszystkie świetne. A prace plastyczne są tak różnorodne i piękne, że nie można obok nich przejść obojętnie.”

Zmaganiom konkursowym, zabawom i występom artystycznym, towarzyszącym konkursom, przyglądali się specjalni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Skarbnik Powiatu Gostyńskiego Eleonora Gościniak, Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, ks. Paweł Ogrodnik, kierownicy i dyrektorzy placówek pomocy społecznej i oświaty oraz prezesi organizacji pozarządowych m.in. z Czermina, Brzezia, Rawicza, Chumiętek, Chwałkowa, Mościszek, Pakówki, Rogowa, Dzięciołówki, Kościana, Leszna, Osieka, Gizałek, Wolsztyna, Krotoszyna, Włoszakowic, Piasków, Krzywinia, Skrzynnej, Zimnowody.

Sam festiwal rozpoczął się 14 września o godz. 1000 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Goście, artyści, opiekunowie i widzowie stworzyli wspólnie atmosferę radości i zabawy. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów prowadząca przesłuchania konkursowe Lucyna Nowak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, który dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu oraz podkreślił gościnność Ziemi Gostyńskiej i życzył wszystkim wspaniałych przeżyć i wytrwałości w przełamywaniu barier.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: przewodniczący Marcin Nowak oraz Violetta Kolendowicz i Marek Mizgalski. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: przewodnicząca Anna Szymańska oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści, startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo”, wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.

Imprezami towarzyszącymi były: konkurs strzelecki z broni pneumatycznej, przygotowany przez pracownika Domu Dziecka w Bodzewie oraz mini-scenki z działań komandosów zaprezentowane przez Grupę Hobbystyczną ŻUBRY Gostyń. Poszczególne grupy uczestników festiwalu i festynu zwiedzały też barokowy zespół klasztorny, zapoznając się z jego unikatowym wyglądem. A sam festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.

W koncercie laureatów wystąpił zwycięzca Konkursu Piosenki Jarosław Wiktor, który zaśpiewał polską wersję językową „Wind of Change” (Wiatr zmian), przebój zespołu Scorpions. Po jego wykonaniu długo nie milkły brawa. Wśród głosujących widzów festiwalu rozlosowano nagrody.

Wyniki konkursów XIX Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” ogłosiła Lucyna Nowak, podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez Janusza Sikorę z Zarządu Powiatu Gostyńskiego i ks. Pawła Ogrodnika z Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze.

Zamykając XIX Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier”, Mirosław Sobkowiak - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu. A wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu, ich opiekunów i rodziców oraz uznanie dla jego organizatorów, podkreślił, że - „po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że sztuka nie zna żadnych granic ani barier”.

XIX edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach i Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze. Festiwal zrealizowano ze środków Stowarzyszenia „DZIECKO”, przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizację festiwalu i towarzyszącego mu festynu wsparły: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, grupa hobbystyczna ŻUBRY Gostyń, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Goli, wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, Tomasz Szymański, Antoni Kuś, Przemysław Kolendowicz, Aleksander Dolczewski i Franciszek Żak.

Wyniki

XIX Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier”
- 25 wykonawców (w tym zespołowych) - łącznie 42 uczestników

Miejsca:

1. Jarosław Wiktor (Skrzynno - Dom Pomocy Społecznej).
2. Maria Padel (Łagiewniki - Pracownie Terapeutyczne WTZ Krotoszyn).
3. Robert Czarnecki (Osiek - Dom Pomocy Społecznej).

3 wyróżnienia (równorzędne):
- Adrian Skupin (Rawicz - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Jakub Antoniewicz, Mateusz Dubisz (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych),
- Sylwia Ziółkowska (Rogowo - Dom Pomocy Społecznej).

Nagroda Publiczności: Maria Padel (Łagiewniki - Pracownie Terapeutyczne)

XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier”

a) Kategoria „Prace wykonywane na żywo” - 40 artystów
1. Alicja Gorycka i Hubert Listopad (Dzięciołówka - Dom Gościnny).
2. Elzbieta Mikołajewicz (Włoszakowice - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Norbert Krzyżaniak (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych).

6 wyróżnień (równorzędnych):
- Piotr Marciszewski (Zimnowoda - Dom Pomocy Społecznej),
- Henryk Żarski (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej),
- Adrian Styziński (Wolsztyn - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Andrzej Żurek (Osiek - Dom Pomocy Społecznej),
- Rafał Piotrowski (Wolsztyn - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Sławomir Franek (Zimnowoda - Dom Pomocy Społecznej).

b) Kategoria „Nadesłane prace gotowe” - 98 prac (109 uczestników)
1. Paweł Nowicki (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
2. Leszek Małecki (Gizałki - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
3. Eugeniusz Polewski (Dzięciołówka - Dom Gościnny).

5 wyróżnień (równorzędnych):
- Anna Podlawska (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej),
- Jerzy Cyran (Osiek - Dom Pomocy Społecznej),
- Karol Bartkowiak (Brzezie - Zespół Szkół Zawodowych),
- Maria Witkowska (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Mirosława Mała (Włoszakowice - Środowiskowy Dom Samopomocy).

W imprezie towarzyszącej festiwalowi - w konkursie strzeleckim - najlepszymi strzelcami okazali się:
1. Hubert Listopad.
2. Grzegorz Tomaszewski.
3. Agata Zawodna.

Rozlosowano też nagrody wśród uczestników festiwalu, biorących udział w głosowaniu na zdobywcę Nagrody Publiczności.
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 01
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 02
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 03
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 04
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 05
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 06
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 07
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 08
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 09
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 10
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 11
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 12
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 13
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 14
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 15
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 16
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 17
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 18
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 19
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 20
XIX Ogolnopolski Festiwal Bez Barier 2018 21
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl