Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Po pomoc do PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Specjalnie dla tych grup prowadzone są przy PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8 - II poziom, tel. 65 572 75 28, pcpr@gostyn.pl) działania: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest czynny w każdą środę od godziny 1500 do 1800 oraz codziennie w godzinach pracy PCPR. Wsparcia i porad udzielają oraz interwencje podejmują specjaliści: psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, pedagog rodzinny, terapeuci, mediatorzy.
Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin jest czynny w każdą środę od godziny 1500 do 1800 oraz codziennie w godzinach pracy PCPR. Dyżurują w nim specjaliści: psycholog, specjalista pracy socjalnej, pedagog, terapeuta, u których można uzyskać porady oraz wsparcie.

Potrzebujący pomocy mogą też skorzystać z Telefonu Zaufania (65 572 77 99) przy PCPR w Gostyniu. W ramach tej usługi dostępnej codziennie w godzinach pracy PCPR oraz dodatkowo w środy od 1500 do 1800 dzięki dyżurom wolontariuszy - można uzyskać anonimowo pomoc psychologiczną, otrzymać informacje o sposobie rozwiązywania problemów. Dyżurujący przy telefonie specjaliści towarzyszą ludziom zmagającym się w samotności z przerastającymi ich problemami oraz podejmują interwencje w sprawach kryzysowych.

Uzupełnieniem wyżej omówionych form wsparcia i pomocy jest działalność Ośrodka Mediacyjnego, prowadzonego we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”. Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadającym obydwu stronom uzgodnień. Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów. W mediacji główny nacisk kładzie się na odpowiedzialność stron. Pozostawia się im prawo decydowania o treści rozmów i ostatecznym kształcie porozumienia (lub jego braku). Mediacje prowadzone są odpłatnie.

Jeśli nie radzisz sobie z problemami - skorzystaj z pomocy!
PCPR SOS_logo
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl