Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Ogłoszenia i aktualności
Ćwierć wieku już nie są sami

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nie Sami” obchodziło dwudziestopięciolecie swojej działalności. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Gostyniu, pomaga wielu podopiecznym, wspiera również rodziny osób niepełnosprawnych. Swoim działaniem obejmuje obszar gminy Gostyń oraz Powiatu Gostyńskiego.

Jubileusz 25-lecia działalności był okazją do uroczystego spotkania, do powspominania oraz do zaprezentowania osiągnięć. Przybyli na nie zaproszeni przez stowarzyszenie jego dobroczyńcy: reprezentująca Starostę Gostyńskiego Ewa Misiaczyk; Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresa Klonowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie Ryszard Janaszak, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach Gerard Misiaczyk, Beata i Piotr Cyprianowie, Magdalena Kurnatowska oraz inne osoby wspierające działalność Stowarzyszenia. Oprócz członków Stowarzyszenia i ich rodzin na wspólne świętowanie przybyli też uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i WTZ w Piaskach oraz mieszkańcy DPS w Chwałkowie.

Początki Stowarzyszenia przedstawiła, prowadząca uroczystość, Prezes Stowarzyszenia „Nie Sami” Irena Dudek. Powstało ono jako grupa nieformalna w 1993 roku. Pierwsze spotkanie, od którego wszystko się zaczęło, zorganizowały Anna Kulak (pomysłodawczyni i inicjatorka działań) i Anna Konieczna oraz Teresa Klonowska. Dołączyła do nich Irena Dudek i tak powstała grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nazwę „Nie Sami” zaproponował ówczesny dyrektor DPS w Chwałkowie Zbigniew Gordziej. Zaczęło się od wymiany doświadczeń i dzielenia się swoimi problemami przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Kolejne, już cykliczne, spotkania to rozmowy o formach pomocy. Zaczęto organizować wspólne działania integracyjne oraz rehabilitacyjne. Szefem grupy została Halina Wieczna. Z roku na rok grono podopiecznych się powiększało i wzrastała liczba wspólnie organizowanych działań. W efekcie w styczniu 2002 roku grupa przekształciła się w stowarzyszenie. Pierwszym prezesem została Małgorzata Walczak, która pełniła tę funkcję do 2013 r. Oprócz organizacji wyjazdów swoich podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne, „Nie Sami” zainicjowali organizowanie corocznych ponadpowiatowych paraspartakiad, które przez trzynaście lat realizowano w powiecie gostyńskim w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i przedsiębiorcami. Obecnie stowarzyszeniu przewodzi Irena Dudek. Dzięki zaangażowaniu rodziców i opiekunów, podopiecznych stowarzyszenia można spotkać na prawie wszystkich imprezach dla osób niepełnosprawnych, odbywających się na terenie powiatu gostyńskiego.

Wyświetlono też film dokumentujący działalność stowarzyszenia w 2016 r. jako przykład pokazujący coroczne działania Stowarzyszenia „Nie Sami”: spotkania świąteczne, wyjazdy rehabilitacyjne, wycieczki edukacyjne, spotkania integracyjne, zajęcia terapeutyczne, wyjazdy wypoczynkowe, konkursy i zabawy dla podopiecznych czy prace społeczne na rzecz środowiska lokalnego.

Goście, prócz życzeń, podarowali stowarzyszeniu prezenty: m.in. bony upominkowe.

Oficjalną część uroczystości zakończyły podziękowania dla tych, którzy na co dzień wspierali działalność stowarzyszenia: dla Gminy Gostyń, Powiatu Gostyńskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Banku Zachodniego WBK, Przedsiębiorstwa DROGBUD, PP. Cyprianów i wielu innych darczyńców.

Podziękowano też specjalnie najstarszej członkini stowarzyszenia i jednocześnie inicjatorce powstania grupy, a później stowarzyszenia „Nie Sami” Annie Kulak. Odśpiewano dla niej „Sto lat”. Anna Kulak, dziękując za pamięć, przypomniała słowa ważnej dla stowarzyszenia działaczki Ireny Miałkowskiej, współtwórczyni stowarzyszenia: - „Przyjaciel to ten, który przychodzi wtedy, gdy inni odejdą”.

Później, już mniej oficjalne, przy zabawie wspominano wydarzenia sprzed lat oraz planowano kolejne działania.

Uroczystość odbyła się dzięki dofinansowaniu Gminy Gostyń i Powiatu Gostyńskiego.

Wszystkim członkom stowarzyszenia „Nie Sami” oraz podopiecznym i ich rodzinom życzymy wytrwałości w niesieniu wsparcia i wielu satysfakcji z własnych aktywności.
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 01
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 02
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 03
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 04
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 05
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 06
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 07
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 08
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 09
Cwierc wieku juz nie sa sami 2018 10
Copyright © 2012 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl