Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Uhonorowano Osobowości Roku 2017

Na Wielkopolskiej Gali Laureatów Plebiscytu „Osobowość Roku 2017” zostali uhonorowani i odebrali prestiżowe wyróżnienia mieszkańcy powiatu gostyńskiego: Mirosław Sobkowiak, Marek Banaszak i Mariusz Ossowski.

„Osobowości Roku 2017 w Wielkopolsce wybraliśmy głosami czytelników i internautów. Chcemy, żeby nasz plebiscyt był okazją do zaprezentowania dokonań ludzi, którzy nie zabiegają o aplauz, uznanie czy honory. Swoich działań nie podejmują dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania” - mówił Adam Pawłowski, redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”. - „Wspólnie doceniliśmy ludzi nietuzinkowych, pomysłowych i ciekawych. To osoby, które działając stały się wzorem do naśladowania dla innych. Mają na swoim koncie sukcesy i potencjał, aby je odnieść w przyszłości”.

Plebiscyt miał trzy etapy. Najpierw zgłaszano kandydatury, z których Kapituła Konkursu nominowała wybrane osoby, wyróżniające się w obszarach: 1. Kultura; 2. Działalność społeczna i charytatywna; 3. Samorządność i społeczność lokalna; 4. Biznes.

Podczas etapu powiatowego wybierano spośród nominowanych Osobowość Roku w każdej z czterech kategorii na poziomie powiatu.

1 miejsce w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA i CHARYTATYWNA zajął Mirosław Sobkowiak - prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wolontariusz 12 organizacji pozarządowych, organizator finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i innych działań m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci czy rodzin (631 głosów na poziomie powiatu).

1 miejsce w kategorii SAMORZĄDNOŚĆ i SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA zajął Marek Banaszak Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego, organizator konkursu Spółdzielnia Pomysłów (132 głosy na poziomie powiatu).

1 miejsce w kategorii KULTURA zajął Mariusz Ossowski, Dyrektor GOK Pogorzela, nominowany za działalność na rzecz kultury, organizator animacji oświatowej i rozrywkowej w gminie Pogorzela (36 głosów).

1 miejsce w kategorii BIZNES zajął (dzięki pozyskanym 11 głosom) Wojciech Mróz, prezes zarządu firmy Mróz w Borku Wielkopolskim, nominowany za otwarcie w 2017 roku nowego zakładu rozszerzającego ofertę firmy o kanapki, sałatki, dania gotowe i bagietki.

Do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani ci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach w swoich powiatach.

Najwyższą pozycję z Gostynian w finale wojewódzkim zajął Mirosław Sobkowiak, który dzięki oddanym na niego 1554 głosom uplasował się na 4. miejscu w Wielkopolsce.

Na laureatów czekały tytuły i statuetki. Podczas uroczystej Gali, która odbyła się we wtorek, 13 marca o godzinie 13:00 w niezwykle eleganckiej scenerii Sali Białej poznańskiego Hotelu „Bazar”, wręczył im je Adam Pawłowski, redaktor naczelny „Głosu”. Wydarzenie uświetnił występ znakomitego zespołu artystycznego „TREvoci Tenorzy & Darek Tarczewski”.

Warto też zwrócić uwagę na osoby, które uplasowały się na podium w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA i CHARYTATYWNA, na której przedstawicieli oddawano najwięcej głosów w powiecie gostyńskim.

2 miejsce w tej kategorii zajęła (dzięki uzyskanym 202 głosom) Grażyna Skorzybót, prezes Stowarzyszenia „Ja Też Pomagam”, nominowana za zapewnianie pomocy społecznej - w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc niepełnosprawnym, pomaganie w aktywizacji zawodowej, organizowanie rozrywki dla seniorów i dzieci.

3 miejsce zajęła Dorota Piotrowska, prezes zarządu Gostyńskiego Klubu Amazonek, nominowana za reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi i zapewnianie im pełnej rehabilitacji psychofizycznej (112 głosów).
Osobowosci roku 2017 01
Osobowosci roku 2017 02
Osobowosci roku 2017 03
Osobowosci roku 2017 04