Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia SM

Odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Stowarzyszenie to działa od sześciu lat, konsoliduje oraz wspiera osoby chore na SM i ich rodziny.

Walne Stowarzyszenia SM w Gostyniu rozpoczęła prezes Bożena Misiurek, witając członków stowarzyszenia oraz dyrektora PCPR w Gostyniu. Następnie, zgodnie z miłym zwyczajem comiesięcznych spotkań stowarzyszenia SM członkowie zarządu stowarzyszenia złożyli życzenia i wręczyli kwiaty solenizantom z marca. Zgromadzeni odśpiewali jubilatom gromkie „100 lat!”. A z okazji Święta Kobiet panowie wręczyli paniom piękne róże.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2017. W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu absolutorium. W Zarządzie Stowarzyszenia społecznie pracują: Bożena Misiurek - prezes, Walenty Ciszak - wiceprezes, Marek Maciejewski - sekretarz, Barbara Horowska - skarbnik oraz członkinie zarządu: Maria Gęstwa i Ewa Krysicka. Udzielenie absolutorium to wyraz uznania i docenienia społecznej i trudnej pracy członków Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. W skład Komisji Rewizyjnej - drugiego ważnego organu Stowarzyszenia - wchodzą: przewodniczący Zbigniew Jasiński; wiceprzewodniczący Adam Klauze i członek Barbara Kwinecka.

Wśród najważniejszych działań Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w minionym roku wymieniono m.in. stałą współpracę z lekarzami, w tym szczególnie z Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego - Ośrodkiem Badań Klinicznych w Plewiskach, różne formy terapeutyczne i aktywizacyjne adresowane do środowiska chorych na SM i ich rodzin, np. zajęcia Halliwick na basenie, fizjoterapię; cykl zabiegów rehabilitacyjnych w kriokomorze i zajęcia fitness zrealizowane przy udziale Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji „AKANT” NZOZ w Gostyniu, piknik integracyjny z okazji światowego Dnia SM, wyjazd integracyjny na musical „Skrzypek na dachu”; wigilię z paczkami świątecznymi dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, przyjaciół i sponsorów. Przypomniano też zorganizowany przez stowarzyszenie bezpłatny otwarty wykład lekarza neurologa dr. Jacka Wencla z Poznania oraz ważne dla członków stowarzyszenia chorych na SM stałe wsparcie udzielane przez psychologa Justynę Witczak i specjalistę pracy socjalnej Violettę Kolendowicz. Podkreślono, że udzielono wsparcia finansowego dzięki zbiórce na konto rodzinie członków stowarzyszenia, którym w czasie sierpniowej nawałnicy spalił się dom. Podziękowano też za pomoc w tej akcji oraz stałe merytoryczne wsparcie udzielane stowarzyszeniu przez dyrektora PCPR w Gostyniu.

Podkreślono, że stowarzyszenie podejmuje tak wiele działań dzięki wsparciu Powiatu Gostyńskiego, Gmin Gostyń oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” i sponsorów. Podziękowano też Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu za nieodpłatne udostępnianie sal na comiesięczne spotkania środowiska chorych na SM.

W czasie dyskusji podziękowano członkom zarządu za aktywizację chorych na SM i ich rodzin oraz przyjaciół, a całemu stowarzyszeniu za integrację środowiska na rzecz wsparcia dla chorych na SM. Wskazano, że dzięki stowarzyszeniu coraz częściej mówi się o boreliozie, chorobie, która ma często zbliżone objawy do stwardnienia rozsianego. Następnie prezes Bożena Misiurek przedstawiła plany działań na rok 2018 i poinformowała, że odnotowano już ponad 300 tysięcy wejść na stronę internetową stowarzyszenia, prowadzoną przez informatyka Macieja Świetlickiego.

Dalsza część spotkania - przy kawie i własnych wypiekach - upłynęła w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Wsparcia przy organizacji Walnego udzielił też Zakład Mięsny Konarczak z Pogorzeli.

Warto przypomnieć, że stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną młodych dorosłych. SM diagnozuje się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby. U każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu.
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2018 01
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2018 02
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2018 03
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2018 04
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2018 05
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2018 06