Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Będą środki dla osób niepełnosprawnych

Obradowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim. Skupia ona reprezentantów organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz reprezentantów samorządów gminnych i powiatowych. W jej skład wchodzą: Przewodnicząca Swietłana Figiel oraz członkowie: Katarzyna Fechner, Anna Krzyżostaniak, Beata Kasperczak Grzegorz Marszałek. W zebraniu Rady, drugim już w bieżącym roku, uczestniczyli też zaproszeni przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Daria Woźniak i Mirosław Sobkowiak.

Rada w pierwszej części spotkania zapoznała się z propozycją podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych przekazanych Powiatowi Gostyńskiemu na realizację zadań dla osób z niepełnosprawnością. Projekt podziału środków na realizacje zadań w 2018 r. wypracowały wspólnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu - instytucje realizujące na szczeblu powiatowym zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Rada zaopiniowała pozytywnie projekt. Podkreśliła też, że środki przekazane przez PFRON są, tak jak w latach poprzednich, niewystarczające w stosunku do stwierdzonych potrzeb.

W drugiej części spotkania Rada zaopiniowała projekt „Adaptacja pomieszczeń w nowym oddziale Przedszkola Niepublicznego Jedność oraz w nowo tworzonej Prywatnej Szkole Podstawowej Jedność na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością ruchową”. Projekt został złożony w ramach powiatowego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”.
Beda srodki dla ON 2018 01