Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rozwój seksualny w cyklu życia człowieka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało szkolenie dla specjalistów pracujących z rodzinami zastępczymi oraz biologicznymi i adopcyjnymi: pedagogów, psychologów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Tematem szkolenia był rozwój seksualny człowieka na wszystkich etapach rozwoju od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Specjaliści uczestniczący w szkoleniu otrzymali wiedzę dotyczącą ekspresji seksualnej typowej dla poszczególnych faz rozwoju (wieku). Szkolenie obejmowało także zagadnienia z zakresu najczęściej występujących zaburzeń, które wymagają interwencji zewnętrznej oraz omówienie sposobów reagowania specjalistów i wskazówki dla rodziców i opiekunów dzieci.

Omawiano szczegółowo między innymi takie zagadnienia jak tożsamość płciowa, orientacja psychoseksualna, role płciowe, realizacja seksualna, preferencje seksualne, transseksualizm, parafilie itd. Szkolenie przeprowadziła seksuolog, pedagog, specjalista pomocy psychologicznej, logopeda -Jagoda Data-Roszak z Wrocławia.
Rozwoj seksualny w cyklu zycia czlowieka 2018 01