Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Jak zmniejszyć niepowodzenia szkolne?
Warsztaty dla rodzin zastępczych i specjalistów

Znaczna grupa dzieci wykazuje niedojrzałość w zakresie sprawności ruchowej i oraz niestabilności postawy. Taka niedojrzałość neuromotoryczna jest często pozostałością niewygaszenia w pełni odruchów pierwotnych. Dodatkowo badania naukowe wskazują na bezpośredni związek między niedojrzałością układu ruchowego a problemami w szkole.

By przybliżyć ten problem rodzicom zastępczym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało w Starostwie Powiatowym w Gostyniu i w siedzibie PCPR warsztaty dla rodziców zastępczych i specjalistów wspierających pracę rodzin. Dwudniowe warsztaty poprowadziła Iwona Palicka, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog i terapeuta integracji sensorycznej - trener Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska.

Część pierwsza warsztatów, w której uczestniczyli rodzice zastępczy i specjaliści PCPR w Gostyniu, poświęcona była wspomaganiu rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Uczestnicy poznali i praktycznie przećwiczyli pełen program 24 ćwiczeń integrujących odruchy. Jego realizacja trwa od 9 do 12 miesięcy. Ćwiczenia wykonuje się przez 5 dni w tygodniu, najlepiej przed popołudniowym odrabianiem lekcji przez dzieci. Ćwiczenia zajmują do 15 minut. Prawidłowo i konsekwentnie zrealizowany program pozwala wygasić odruchy pierwotne i zastąpić je w pełni reakcja i posturalnymi, co znacząco usprawnia i ułatwia funkcjonowanie dziecka i osiąganie dobrych wyników szkolnych.

Część druga, dedykowana specjalistom wspierającym rodziny zastępcze, to Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe, oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości dziecka do nauki testami przesiewowymi INPP. Szkolenie to poświęcone było posługiwaniu się testami diagnostycznymi i arkuszami wyników oraz programem ćwiczeń. Uczestnicy zapoznali się praktycznie z serią testów przesiewowych dla dzieci w wieku 4-7 lat, pozwalających sprawdzić obecność trzech odruchów, kontrolę równowagi statycznej, koordynację, percepcję wzrokową oraz integrację wzrokowo-ruchową. Omówiono też i przepracowano podobną serię testów przesiewowych dla dzieci od 7. roku życia wzwyż.

Istnieje wiele programów ruchowych, jednak model opracowany przez angielski Instytut Psychologii Neurofizjologicznej (The Institute for Neuro-Physiological Psychology - INPP) ma charakter unikatowy, ponieważ został sprawdzony w praktyce, a także umożliwia ocenę stanu układu neuromotorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na początku oraz po zakończeniu programu.
Jak zmniejszyc niepowodzenia szkolne 2018 01
Jak zmniejszyc niepowodzenia szkolne 2018 02
Jak zmniejszyc niepowodzenia szkolne 2018 03
Jak zmniejszyc niepowodzenia szkolne 2018 04