Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Mikołaje w Krobi

Przygotowano 28 świątecznych paczek dla dzieci z rodzin najuboższych i osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z gminy Krobia. Takim efektem skończyła się akcja realizowana przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi. Do akcji przyłączyły się przedszkola, szkoły i organizacje pozarządowe z terenu gminy.

Poszczególni uczestnicy akcji obejmowali swoim patronatem konkretne dzieci oraz osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, przygotowując dla nich paczki składające się z art. spożywczych, środków czystości, artykułów i przyborów szkolnych, gier edukacyjnych, książek po mnóstwo słodyczy i maskotek i wiele innych ważnych dla dzieci i potrzebujących rzeczy.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, gdyż dzięki ich staraniom święta w wielu domach były radośniejsze. W uznaniu dla aktywności dzieci, młodych ludzi oraz ich wychowawców, którzy udowodnili, że są wrażliwi na problemy innych i że mają wielkie serca, Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu nadało honorowe tytuły „MIKOŁAJ 2017” za przeprowadzenie kampanii społecznej i przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin Powiatu Gostyńskiego. Pamiątkowe dyplomy otrzymały: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespół Szkół w Starej Krobi, Szkoła Podstawowa w Sułkowicach, Stowarzyszenie „Biegaj z Krobią WOMEN”, Przedszkole w Pudliszkach, Przedszkole „Pod Świerkami” w Krobi oraz Honorata Jankowiak.

W ramach autorskiego projektu „MIKOŁAJE 2017” wolontariusze z całego powiatu gostyńskiego przygotowali 317 dużych paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz dla osób starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych z powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, realizowanego już dziesiąty rok z rzędu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz firmy sektora gospodarczego i ich pracownicy oraz ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu zostało przygotowanych ponad trzysta dużych paczek dla dzieci i seniorów oraz osób niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Poszczególni uczestnicy akcji obejmowali swoim patronatem konkretne dzieci lub seniorów i przygotowali dla nich paczki lub fundowali prezenty od obuwia, art. spożywczych, środków czystości, artykułów i przyborów szkolnych, gier edukacyjnych, książek, koców po mnóstwo słodyczy i maskotek oraz wielu innych ważnych dla rzeczy, z których wolontariusze PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” składali paczki.

Jak zaznacza koordynator projektu Hanna Czwojda: - Paczki te następnie trafiły do podopiecznych ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz Stowarzyszenia „DZIECKO”, a także do osób potrzebujących wskazywanych przez samych wolontariuszy. W przypadku dzieci paczki te otrzymali rodzice, którzy, budując swój autorytet, wręczą te paczki dzieciom pod choinkę w czasie Świąt Bożego Narodzenia. A to po to, by dzieci, obdarowane przez swoich rodziców, nie utrwalały obrazu swojej rodziny, jako gorszej, by nie czuły się gorzej, gdy inne dzieci chwalą się po świętach swoimi prezentami. Do osób starszych niepełnosprawnych paczki dowieźli wolontariusze z ośrodków pomocy społecznej, PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”.
Mikolaje w Krobi 2017 01
Mikolaje w Krobi 2017 02
Mikolaje w Krobi 2017 03
Mikolaje w Krobi 2017 04
Mikolaje w Krobi 2017 05
Mikolaje w Krobi 2017 06
Mikolaje w Krobi 2017 07