Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Mikołaje w Pogorzeli

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli oraz Przedszkole „Raj Psotników” w Pogorzeli otrzymały honorowe tytuły „MIKOŁAJA 2017” za przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin.

W ramach prowadzonej powiatowej akcji uczniowie i nauczyciele ZSOiZ w Pogorzeli oraz przedszkolaki i wychowawcy objęli patronatem dzieci z rodzin najuboższych oraz osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, i przygotowali dla nich 23 duże świąteczne paczki pod choinkę.

W czasie spotkań podsumowujących działania w obu placówkach przedstawiciel organizatorów akcji „MIKOŁAJE 2017”: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” wręczył pogorzelskim Mikołajom pamiątkowe dyplomy oraz podziękował za przyłączenie się do działań wspierających innych, potrzebujących: - „Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli pomysł obdarowania paczkami dzieci oraz osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Szczególne podziękowania przekazuję młodym i najmłodszym wolontariuszom, którzy pokazali wspaniałe serca. I cieszę się, że pedagodzy z obu placówek oświatowych dbają też o rozwijanie u swoich wychowanków postaw altruistycznych.”

Paczki trafiły do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli, którego pracownicy dyskretnie przekazali je rodzicom, by Ci umieścili te prezenty pod choinką w swoich domach. Wręczyli też prezenty osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

W ramach autorskiego projektu „MIKOŁAJE 2017” wolontariusze z całego powiatu gostyńskiego przygotowali 317 dużych paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz dla osób starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych z powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, realizowanego już dziesiąty rok z rzędu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz firmy sektora gospodarczego i ich pracownicy oraz ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu zostało przygotowanych ponad trzysta dużych paczek dla dzieci i seniorów oraz osób niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Poszczególni uczestnicy akcji obejmowali swoim patronatem konkretne dzieci lub seniorów i przygotowali dla nich paczki lub fundowali prezenty od obuwia, art. spożywczych, środków czystości, artykułów i przyborów szkolnych, gier edukacyjnych, książek, kocy po mnóstwo słodyczy i maskotek oraz wielu innych ważnych dla rzeczy, z których wolontariusze PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” składali paczki.

Jak zaznacza koordynator projektu Hanna Czwojda: - Paczki te następnie trafiły do podopiecznych ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz Stowarzyszenia „DZIECKO”, a także do osób potrzebujących wskazywanych przez samych wolontariuszy. W przypadku dzieci paczki te otrzymali rodzice, którzy, budując swój autorytet, wręczą te paczki dzieciom pod choinkę w czasie Świąt Bożego Narodzenia. A to po to, by dzieci, obdarowane przez swoich rodziców, nie utrwalały obrazu swojej rodziny, jako gorszej, by nie czuły się gorzej, gdy inne dzieci chwalą się po świętach swoimi prezentami. Do osób starszych niepełnosprawnych paczki dowieźli wolontariusze z ośrodków pomocy społecznej, PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”.
Mikolaje w Pogorzeli 2017 01
Mikolaje w Pogorzeli 2017 02
Mikolaje w Pogorzeli 2017 03