Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Gostyńskie Mikołaje

Przygotowano 185 świątecznych paczek dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z gminy Gostyń i powiatu. Takim efektem skończyła się akcja realizowana przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyniu. Do akcji przyłączyły się przedszkola, szkoły, pracownicy firm i organizacje pozarządowe, oraz osoby prywatne z terenu gminy.

Poszczególni uczestnicy akcji obejmowali swoim patronatem konkretne dzieci oraz osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, i przygotowali dla nich paczki lub fundowali prezenty od art. spożywczych, środków czystości, artykułów i przyborów szkolnych, maskotek, zabawek, gier edukacyjnych, książek po słodycze i wiele innych ważnych dla dzieci rzeczy, z których wolontariusze PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” składali paczki.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, gdyż dzięki ich staraniom święta w wielu domach były radośniejsze. W uznaniu dla aktywności dzieci, młodych ludzi oraz ich wychowawców, a także pracowników i wolontariuszy, wszystkich, którzy udowodnili, że są wrażliwi na problemy innych i że mają wielkie serca, Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu nadało honorowe tytuły „MIKOŁAJ 2017” za przeprowadzenie kampanii społecznej i przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin i osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych Powiatu Gostyńskiego. Pamiątkowe dyplomy otrzymały: Netbox PL Sp. z o.o., Szkoła Podstawowa w Daleszynie, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu, Przedszkole nr 7 w Gostyniu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, Szkoła Podstawowa w Goli, Szkoła Podstawowa w Kunowie, Szkoła Podstawowa w Siemowie, Szkoła Podstawowa w Sikorzynie, Przedszkole nr 4 w Gostyniu oraz Patrycja Kopieć, Zofia Grzegorzewska, rodzina Woch, Michał Kaczmarek, Marzanna i Andrzej Konieczni i inne osoby, pragnące zachować anonimowość.

Organizatorzy akcji MIKOŁAJE 2017 serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli pomysł obdarowania paczkami dzieci, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Ich radość niech będzie najwspanialsza nagrodą.

W ramach autorskiego projektu „MIKOŁAJE 2017” wolontariusze z całego powiatu gostyńskiego przygotowali 317 dużych paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz dla osób starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych z powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, realizowanego już dziesiąty rok z rzędu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz firmy sektora gospodarczego i ich pracownicy oraz ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu zostało przygotowanych ponad trzysta dużych paczek dla dzieci i seniorów oraz osób niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Poszczególni uczestnicy akcji obejmowali swoim patronatem konkretne dzieci lub seniorów i przygotowali dla nich paczki lub fundowali prezenty od obuwia, art. spożywczych, środków czystości, artykułów i przyborów szkolnych, gier edukacyjnych, książek, kocy po mnóstwo słodyczy i maskotek oraz wielu innych ważnych dla rzeczy, z których wolontariusze PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” składali paczki.

Jak zaznacza koordynator projektu Hanna Czwojda: - Paczki te następnie trafiły do podopiecznych ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz Stowarzyszenia „DZIECKO”, a także do osób potrzebujących wskazywanych przez samych wolontariuszy. W przypadku dzieci paczki te otrzymali rodzice, którzy, budując swój autorytet, wręczą te paczki dzieciom pod choinkę w czasie Świąt Bożego Narodzenia. A to po to, by dzieci, obdarowane przez swoich rodziców, nie utrwalały obrazu swojej rodziny, jako gorszej, by nie czuły się gorzej, gdy inne dzieci chwalą się po świętach swoimi prezentami. Do osób starszych niepełnosprawnych paczki dowieźli wolontariusze z ośrodków pomocy społecznej, PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”.
Gostynskie Mikolaje 2017 01
Gostynskie Mikolaje 2017 02
Gostynskie Mikolaje 2017 03
Gostynskie Mikolaje 2017 04
Gostynskie Mikolaje 2017 05
Gostynskie Mikolaje 2017 06
Gostynskie Mikolaje 2017 07
Gostynskie Mikolaje 2017 08
Gostynskie Mikolaje 2017 09
Gostynskie Mikolaje 2017 10