Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zostań wolontariuszem XXVI WOŚP!
Zorganizuj akcję WOŚP w swojej firmie!

1. Organizatorzy XXVI Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy
    Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie
    „DZIECKO”) informują o utworzeniu powiatowego sztabu XXVI Gostyńskiego Finału WOŚP. Sztab został już
    zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Finał będzie miał miejsce 14 stycznia 2018 r. W tym finale zbieramy dla wyrównania szans w leczeniu noworodków
    Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką  
    onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodących
    programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce.
    A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

3. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, tel./faks: 65-572-75-28).
    Szefem Sztabu jest Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu, tel.: 601-071-487), a jego zastępcą Maciej Marcinkowski
    (ZSZ w Gostyniu).

4. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących etapów:
a) Wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 10 grudnia 2017 r. na mail:
    pcpr@gostyn.pl

    wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym JPG
    - zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.
    W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz
    ze zdjęciem w formacie elektronicznym JPG (800 x 600 pixeli) w ww. terminie.
b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP i wydrukowaniu zgłoszenia zostanie on zaproszony do sztabu,
    by podpisać wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza. W przypadku osób niepełnoletnich ankietę
    podpisuje również opiekun prawny wolontariusza. Ostateczny termin podpisania ankiety to 17 grudnia 2017 r.
    Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety
    i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz
    opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do sztabu (PCPR w Gostyniu)
    do 17 grudnia do godz. 15:00).

Na stronach sztabu można pobierać:
wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz kartę zgłoszenia imprez zamkniętych

www.gostyn-pcpr.info/wosp
www.zsz-gostyn.com.pl/wosp

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m. in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza. UWAGA. Liczba wolontariuszy jest ograniczona!

Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „DZIECKO”.

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa sztabu Mirosława Sobkowiaka 
    (pcpr@gostyn.pl; tel.: 65-572-75-28) do 7 grudnia 2017 r.

6. Mamy już pierwsze 26 zł i 26 groszy! Zostały one wrzucone do puszki w siedzibie sztabu WOŚP przy PCPR.

Szefowie sztabu XXVI Gostyńskiego Finału WOŚP
/-/Mirosław Sobkowiak    /-/Maciej Marcinkowski