Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rodzinne warsztaty tworzenia drzew genealogicznych

Dzieci, przebywające w rodzinach zastępczych, często mają problem ze swoją tożsamością - zadają sobie i bliskim pytania o to, kim są, kto jest ich rodziną. Drzewa genealogiczne mogą pomóc w uporządkowaniu tych trudnych kwestii i udzieleniu odpowiedzi na nurtujące pytania.

W ramach projektu „Rodzina w obiektywie”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały warsztaty poświęcone tworzeniu drzew genealogicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze i ich wychowankowie, zaopatrzeni w materiały plastyczne, ale przede wszystkim w rodzinne zdjęcia, przy wykorzystaniu rad prowadzących zajęcia, wykonali prace, pokazujące korzenie rodziny. Przy okazji pojawiły się różne historie rodzinne, wspomnienia i, co ciekawe, plany na przyszłość. Spotkania były też okazją do integracji rodzin zastępczych z terenu powiatu gostyńskiego i wymiany doświadczeń.


Podsumowując działania realizowane w ramach projektu „Rodzina w obiektywie” wolontariusze Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu podkreślili rolę rodzin zastępczych w kształtowaniu tożsamości dzieci oraz wpajaniu im wartości takich, jak miłość, szacunek, odpowiedzialność.
Rodzinne warsztaty tworzenia drzew genealogicznych 2017 01
Rodzinne warsztaty tworzenia drzew genealogicznych 2017 02
Rodzinne warsztaty tworzenia drzew genealogicznych 2017 03
Rodzinne warsztaty tworzenia drzew genealogicznych 2017 04
Rodzinne warsztaty tworzenia drzew genealogicznych 2017 05
Rodzinne warsztaty tworzenia drzew genealogicznych 2017 06