Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Bratnia pomoc z Holandii

Od wielu lat holenderskie stowarzyszenie Kinderhuis Bodzewo pomaga Domowi Dziecka w Bodzewie. Głównym animatorem pomocy dla bodzewskiej placówki i dla Domu Dziecka w Gostyniu oraz dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenia „DZIECKO” i Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach - Marysinie jest pedagog Martin de Bruijn, lider Kinderhuis Bodzewo.

Martin i jego przyjaciele przygotowali kolejną partię darów dla placówek Powiatu Gostyńskiego. Do Bodzewa dostarczyli je bracia Tim i David. Młodzi Holendrzy przebywali w Domu Dziecka i w PCPR minioną niedzielę. Oprócz wyładunku darów dla podopiecznych PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”, Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu oraz dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach - Marysinie sporo czasu spędzili na rozmowach z dyrektorką i psychologiem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz wychowawcami z Bodzewa i z przedstawicielem PCPR w Gostyniu. W czasie tych spotkań bracia z Holandii i Polacy rozmawiali o dalszej współpracy oraz o aktualnej sytuacji w Europie.

W obecnej partii darów znalazło się 5 wózków inwalidzkich i 6 rolatorów. Po przekazaniu przez Holendrów zostały one skompletowane i złożone oraz wyregulowane przez mechaników - wolontariuszy PCPR w Gostyniu. Pierwsze trafiły już do nieodpłatnie do podopiecznych PCPR. Pozostały sprzęt osoby potrzebujące mogą otrzymać również nieodpłatnie.

Szefowie Domu Dziecka w Bodzewie, Domu Dziecka w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, BOIK w Piaskach i PCPR w Gostyniu serdecznie dziękują Martinowi de Bruijn i jego przyjaciołom ze stowarzyszenia Kinderhuis Bodzewo za kolejne wsparcie. Równie serdecznie dziękują braciom Timowi i Davidowi za sympatyczne odwiedziny i dowiezienie kolejnej partii darów, z których skorzystają, potrzebujące takiej pomocy, dzieci oraz osoby niepełnosprawne.
Bratnia pomoc z Holandii 2017 01
Bratnia pomoc z Holandii 2017 02
Bratnia pomoc z Holandii 2017 03
Bratnia pomoc z Holandii 2017 04
Bratnia pomoc z Holandii 2017 05
Bratnia pomoc z Holandii 2017 06