Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Pracowali i wypoczywali rodzinnie

Rodziny zastępcze to ważny element powiatowego systemu wsparcia rodziny i pomocy społecznej. Zapewniają one dzieciom, które nie mogą dorastać i wychowywać się w swoich rodzinach, bezpieczne dzieciństwo.

Same rodziny zastępcze jednak też potrzebują doradztwa, a czasem i pomocy. By wesprzeć rodziny zastępcze z terenu powiatu gostyńskiego, zgłaszające m.in. potrzebę integracji, współpracy, wsparcia Stowarzyszenie „DZIECKO”, grupa nieformalna „KREATYWNE” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowały i zorganizowały w ramach projektu „Rodzina w obiektywie” wyjazdowe kilkudniowe warsztaty dla rodziców zastępczych oraz towarzyszące im specjalistyczne zajęcia dla dzieci umieszczonych w tych rodzinach, ale też i dla dzieci biologicznych rodzin zastępczych. Gdyż, jak podkreśla jedna z organizatorek, - „dzieci przebywające w pieczy zastępczej mają za sobą doświadczenia, które rzutują na ich bieżące funkcjonowanie. Rodzice zastępczy muszą radzić sobie z widocznymi u dzieci konsekwencjami zaburzonych więzi, brakiem poczucia bezpieczeństwa, trudnymi emocjami i zachowaniami, trudnościami z dostosowaniem się do norm, zasad, społecznie uznawanych wartości. Wsparcia wymagają więc zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Ważne jest, by obie strony potrafiły ze sobą rozmawiać, wspólnie rozwiązywać problemy i radzić sobie z emocjami. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej potrzebują wsparcia w odzyskaniu poczucia własnej wartości, zaufania dla dorosłych, budowania więzi. Dzięki temu będą lepiej przygotowane do wejścia w dorosłe życie i stworzenia w przyszłości własnej rodziny, opartej o takie fundamenty, jak miłość, uczciwość, szacunek, odpowiedzialność.”

Trzeba podkreślić, że codzienny trud opieki nad dziećmi wymaga wzmacniania zasobów rodziny, aby zapobiec tak niekorzystnym zjawiskom, jak narastający stres, wyczerpanie emocjonalne, brak wiary we własne siły i umiejętności. Dlatego też, oprócz wsparcia instytucjonalnego, finansowego, psychologicznego, rodziny potrzebują również pomocy w zakresie organizacji czasu wolnego, w sposób aktywny, wzmacniający wzajemne relacje.

Przez kilka ostatnich dni grupa rodzin zastępczych i ich dzieci pod opieką wolontariuszy ze Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przebywała w Ośrodku Szkolenia Sportowego w leśniczówce Brzednia nad jeziorem. Odbywały się tam warsztaty specjalistyczne poświęcone współpracy rodzin i specjalistów w opracowywaniu planów pomocy dziecku. Poprowadził je Tomasz Polkowski z Fundacji „DZIECKO i RODZINA”. Równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Odbywały się też grupy wsparcia, w czasie których rodzice zastępczy wymieniali się doświadczeniami oraz spotkania edukacyjne.

Dużą część czasu wypełniły niecodzienne zajęcia integracyjne, uczące współdziałania, efektywnej komunikacji i bezpiecznego wyznaczania granic. Do ich przeprowadzenia organizatorzy wykorzystali elementy szkoły przetrwania w Brzedni. Było też wiele zabaw i zajęć relaksacyjnych, a wieczory upływały miło przy ognisku. Jak zdradza jedna z uczestniczek biwaku: - „było to nam bardzo potrzebne, gdyż problemy codziennej opieki i wychowania wyczerpują nas fizycznie i emocjonalnie. Tu można było odreagować, wyluzować się i nabrać sił do dalszej pracy z dziećmi.”

Realizatorzy projektu wyznaczyli sobie ważne cele: wzmocnienie i integrację środowiska rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy, promocję rodzicielstwa zastępczego oraz takich wartości, jak szacunek, miłość, odpowiedzialność, stawianie granic; jak również rozwijanie umiejętności współpracy w różnych obszarach, bo dla funkcjonowania rodzin ważną kwestią jest efektywna komunikacja między członkami rodziny, współpraca z innymi grupami, w tym z innymi rodzinami zastępczymi i instytucjami. Ważność tych celów pozwoliła pozyskać wsparcie finansowe na zrealizowanie działań, dzięki czemu udział w projekcie był całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Finansowego wsparcia udzieliły: Powiat Gostyński i PCPR w Gostyniu. Własny wkład finansowy przekazało też Stowarzyszenie „DZIECKO”. Dofinansowanie przekazały Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” dziękują rodzicom zastępczym i dzieciom uczestniczącym w projekcie za aktywność i podejmowanie czasem nawet bardzo trudnych wyzwań.

Jednocześnie PCPR w Gostyniu apeluje, by Ci, którzy chcieliby zostać rodziną zastępczą, zgłaszali się na szkolenie do PCPR. Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Alicja Data, P. Julita Krzyżyńska oraz P. Martyna Genderka w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500.
Pracowali i wypoczywali rodzinnie 2017 01
Pracowali i wypoczywali rodzinnie 2017 02
Pracowali i wypoczywali rodzinnie 2017 03
Pracowali i wypoczywali rodzinnie 2017 04
Pracowali i wypoczywali rodzinnie 2017 05
Pracowali i wypoczywali rodzinnie 2017 06
Pracowali i wypoczywali rodzinnie 2017 07