Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ponad 800 nowoczesnych urządzeń medycznych
trafia do placówek geriatrycznych w całej Polsce!


Powiatowy Sztab WOŚP przy PCPR w Gostyniu informuje, że zakończył się Konkurs Ofert Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W efekcie negocjacji Fundacja zakupiła 854 nowoczesne urządzenia medyczne, które trafią do 145 oddziałów geriatrycznych i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w całej Polsce. To pierwsze zakupy realizowane dzięki zbiórce 25. Finału WOŚP, podczas której udało się zebrać 105 570 801,49 zł.

Ostateczna wartość zakupionych urządzeń wynosi 7 076 807,00 zł. Trwają kolejne konkursy Fundacji WOŚP na zakup sprzętu. W obecnym zakupiono: densytometry - 3 sztuki (wygrała oferta firmy Timko); aparaty do mierzenia ciśnienia - 65 szt. (wygrała oferta firmy Paramedica Polska); podnośniki dla osób starszych - 48 szt. (wygrała oferta firmy Ergolet); przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) - 15 szt. (wygrała oferta firmy Akson); wózki inwalidzkie - 400 szt. (wygrała oferta firmy Akson); pionizatory - 25 szt. (wygrała oferta firmy Ergolet); rotory - 53 szt. (wygrała oferta firmy Polomed); fotele kąpielowe - 60 szt. (wygrała oferta firmy Arjohuntleigh); kardiomonitory - 47 szt. (wygrała oferta firmy Biameditek); pulsoksymetry - 21 szt. (wygrała oferta firmy Shiller); pompy strzykawkowe - 117 szt. (wygrała oferta firmy Medicart).

- Zakupy te, to tak naprawdę największe braki, z jakimi zmagają się placówki dla seniorów w naszym kraju - mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, dyrektor medyczny Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Lista ta jest zbudowana na podstawie próśb, jakie wpływały do Fundacji. Właśnie dzięki nim i konsultacjom z ekspertami, tworzymy specyfikację na podstawie której kupowane są urządzenia. Te z 48. Konkursu Ofert trafią do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz na oddziały geriatryczne - dodaje.

Do Konkursu Ofert zgłosiło się 24 oferentów reprezentujących największych światowych producentów wyrobów medycznych. Sprzęt ten był prezentowany i poddawany ocenie przez Komisję Ekspertów oraz Zarząd Fundacji WOŚP. Oceny przedstawionych ofert i rekomendacji podjęła się Komisja Ekspertów w składzie: prof. Marek Tałałaj (Warszawa), dr n. med. Wojciech Walas (Opole), dr Elżbieta Pietraszek-Jezierska (Warszawa), mgr Lilia Kimber-Dziwisz (Radom), Ryszarda Jakima (Katowice), Jan Sadłowski (Żary), inż. Marcin Gostyński (Warszawa).

Oprócz zakupów w ramach 48. Konkursu Ofert, dodatkowo aneksowane zostały kontrakty podpisane na warunkach wynegocjowanych w czasie 45. Konkursu Ofert. Tym samym Fundacja WOŚP dokupiła dla seniorów kolejne 3 090 urządzeń, takich jak: łóżka 90 cm - 1364 szt.; łóżka 100 cm - 666 szt.; materace 90 cm - 540 szt.; materace 100 cm - 132 szt.; EKG - 58 szt.; ssaki - 157 szt.; inhalatory - 115 szt.; wagi - 18 szt.; lokalizatory - 26 szt.; holter RR - 7 szt.; holter EKG - 7 szt.

W tym Konkursie Ofert zostały zakupione także holtery EKG dla dzieci (24 szt.) W tej części zakupów swoje oferty zaprezentowało 8 oferentów. Wygrała oferta firmy Shiller. Oceny tych ofert podjęła się Komisja Ekspertów w składzie: prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski (Poznań), dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska (Gdańsk), dr n. med. Maria Miszczak-Knech (Warszawa), inż. Marcin Gostyński (Warszawa).

Powiatowy Sztab WOŚP przy PCPR w Gostyniu przypomina: Przez 25 lat grania Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała już gostyńskiemu szpitalowi sprzęt do ratowania zdrowia i życia noworodków oraz wspierający osoby starsze. Wartość pozyskanych zestawów to ponad milion zł! (Na zdjęciach niektóre ze sprzętów WOSP w gostyńskim szpitalu) Kolejne miliony to środki na realizację bezpłatnych programów medycznych, z których korzystają mieszkańcy powiatu gostyńskiego, głównie dzieci.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy finansuje:
1. Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci
    http://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/onkologia - w ramach programu utworzono w całej Polsce punkty   
    wczesnej diagnostyki, które pomagają wykryć chorobę. Wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt medyczny są główne
    kliniki onkologii dziecięcej. WOŚP prowadzi też akcje informacyjne i szkoleniowe dotyczące wczesnej diagnostyki
    onkologicznej, zwiększając wiedzę lekarzy i świadomość rodziców.
2. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
    http://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/badania-sluchu - w ramach programu na oddziałach noworodkowych
    wykonywane są wszystkim noworodkom bezpłatne badania przesiewowe słuchu, mające na celu sprawdzenie, czy słuch
    dziecka rozwija się prawidłowo.
3. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków
    http://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/retinopatia obejmujący diagnozowanie i leczenie dzieci, które - ze względu
    na przedwczesny poród - doznały uszkodzenia siatkówki oka.
4. Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków
    http://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/wspomaganie-oddechu - program ten ma na celu ograniczenie wentylacji
    mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która w wielu przypadkach jest przyczyną ostrych powikłań płucnych.
    W zamian proponujemy metodę nowoczesną, nieinwazyjną, która nie wymaga intubacji dziecka.
5. Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą
    http://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/cukrzyca-kobiety-w-ciazy - w ramach programu kupowane są pompy
    insulinowe, które dają kobietom w ciąży szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą.
6. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”
    http://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac - w ramach tego programu WOŚP uczy pierwszej pomocy nauczycieli szkół
    podstawowych, którzy następnie przekazują wiedzę swoim uczniom. WOŚP zaopatruje też szkoły w środki dydaktyczne
    np. fantomy, podręczniki, płyty DVD.
7. Prowadzono także Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą
    http://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/cukrzyca-dzieci, w ramach którego WOŚP kupowała pompy insulinowe,
    które dają dzieciom szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą. Obecnie o pompę insulinową mogą starać się rodzice
    dzieci, które z jakichś przyczyn nie otrzymały jej od NFZ, a istnieje jednoznaczne wskazanie do terapii pompowej.

Szefowie Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu podkreślają: - „Ta stała pomoc Fundacji WOŚP dla gostyńskiego szpitala to m.in. efekt bardzo aktywnego uczestnictwa mieszkańców, instytucji i firm powiatu gostyńskiego w corocznych finałach WOŚP. Za bycie razem przez tyle lat dziękujemy wszystkim MIESZKAŃCOM ZIEMI, BORECKIEJ, GOSTYŃSKIEJ, KROBSKIEJ, PĘPOWSKIEJ, PIASKOWSKIEJ, POGORZELSKIEJ i PONIECKIEJ. Dziękujemy też za to, że ofiarujecie nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim swoje serca i wsparcie dla idei pomocy najmłodszym i najstarszym!”
Sprzet medyczny dla seniorow 2017 01
Sprzet medyczny dla seniorow 2017 02
Sprzet medyczny dla seniorow 2017 03
Sprzet medyczny dla seniorow 2017 04
Sprzet medyczny dla seniorow 2017 05
Sprzet medyczny dla seniorow 2017 06