Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ekorodzinny festyn

Co zrobić z plastikowymi butelkami? Czy woda z kranu może sobie długo lecieć? Co to jest emisja światła, a co recykling. I czy warto być ekoludkiem? Na te i wiele innych pytań potrafią odpowiedzieć mieszkańcy Chwałkowa k. Krobi za sprawą projektu „Ekologiczna rodzina, czyli bądź eko na co dzień” realizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO”.

W rodzinnej imprezie ekologicznej zorganizowanej w Chwałkowie uczestniczyli mieszkańcy wioski i okolicznych miejscowości. Bawiąc się wesoło na pikniku uczyli swoje dzieci postaw proekologicznych. Organizatorzy przygotowali wiele zabaw i konkurencji dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych po najstarszych. Były też zajęcia integracyjne dla całych rodzin. Zmagania prowadzone przez animatorkę zabaw oraz wolontariuszy, oprócz stwarzania możliwości wykazania się swoją sprawnością i różnymi talentami, miały charakter edukacyjny i uczyły, jak ważne jest poszanowanie przyrody i natury, w której funkcjonujemy. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na zabawki wykonane z odpadów, w którym uczestnicy wykazali się wyjątkową pomysłowością.

Organizatorzy, poprzez zabawy i prowadzenie festynu w miłej atmosferze przekazywali zgromadzonym wiedzę ekologiczną, podkreślając, że człowiek w świecie jest tylko cząstką wielkiego ekosystemu. Jeśli jedna z cząstek przestanie dobrze i w zgodzie z innymi funkcjonować, to zaburzony zostanie cały cykl życia. Zwracano uwagę na to, że uczymy nasze dzieci wszystkiego, co może im pomóc w ich własnym samodzielnym, przyszłym życiu, uczymy odpowiedzialności za własne czyny; ostrzegamy też przed niebezpieczeństwami i chronimy od złego. Niestety, wciąż rzadka jest nauka o selekcji odpadów, które w coraz większych ilościach znajdują się w naszych domach, a także nauka o poszanowaniu praw innych istot żyjących na naszej planecie, nauka o kulturze zachowania się wobec przyrody itd. - „Naszym moralnym obowiązkiem jest pozostawić następnym pokoleniom środowisko nadające się do życia. Mamy obowiązek nauczyć dzieci i młodzież życia w zgodzie z przyrodą. Niestety, nam dorosłym trudno jest zmienić poglądy, styl życia, czy sposób postępowania, zwłaszcza w odniesieniu do natury, która nie reaguje na nasze jej niszczenie. Dlatego wszelkie nadzieje należy pokładać w młodym pokoleniu, a w szczególności w dzieciach, które posiadają intuicyjne wyczucie funkcjonowania w zgodzie ze światem przyrody. Trzeba te postawy w nich wzmacniać i uczyć wszystkiego, co dobre dla naszego życia w zgodzie z naturą” - zauważa jedna z uczestniczek imprezy ekologicznej.

W swoich oddziaływaniach Stowarzyszenie DZIECKO skupiło się na całych rodzinach, gdyż to właśnie w rodzinie kształtuje się osobowość i postawy człowieka. To właśnie w rodzinie dzieci poznają pierwsze wyobrażenia o świecie, wymieniane są poglądy i doświadczenia. Wyjątkowa rola i siła oddziaływania rodziny okazała się niezwykle pomocna w prowadzeniu skutecznej edukacji ekologicznej.

Warto podkreślić, że udział w festynie ekologicznym był nieodpłatny dla uczestników, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego oraz środkom własnym Stowarzyszenia „DZIECKO”.
Ekorodzinny festyn 2017 01
Ekorodzinny festyn 2017 02
Ekorodzinny festyn 2017 03
Ekorodzinny festyn 2017 04
Ekorodzinny festyn 2017 05
Ekorodzinny festyn 2017 06
Ekorodzinny festyn 2017 07
Ekorodzinny festyn 2017 08
Ekorodzinny festyn 2017 09