Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Nawet małe sukcesy są ważne

Podsumowano konkurs „Moje małe i duże sukcesy szkolne” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia.

W 49 rodzinach zastępczych powiatu gostyńskiego przebywa aktualnie 91 dzieci. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało piątą edycję konkursu pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie i docenienie osiągnięć, nie tylko szkolnych, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży. Konkurs wsparło Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Do udziału w konkursie swoich podopiecznych zgłaszały rodziny zastępcze. W konkursie wzięło udział 35 wychowanków w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jury konkursowe, złożone ze specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 22 nagrody i 13 wyróżnień.

Konkurs rozstrzygnięto w czasie wakacyjnego spotkania władz powiatu z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu, zorganizowanego przez PCPR w Gostyniu. Na początku spotkania wszyscy wysłuchali minikoncertu skrzypcowego utworów Vivaldiego w wykonaniu uzdolnionego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej Mariusza Przyłuckiego. Następnie, w imieniu organizatorów spotkania, powitał przybyłych Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, podkreślając: - „Zawsze kiedy tutaj przychodzicie, to przynosicie ze sobą mnóstwo optymizmu. A dziś wnieśliście też, prócz mnóstwa pozytywnej energii, także wiele prawdziwej sztuki, która nie jest częstym gościem na tej sali. Rozstrzygamy dzisiaj konkurs, który pokazuje Wasze sukcesy, te mniejsze i te większe. Nie można być dobrym ze wszystkiego, ale ważne jest, żeby być w czymś dobrym. A Wy w tym konkursie pokazujecie swoje mocne strony. To Wasze sukcesy, ale też i sukcesy Waszych rodziców zastępczych. Dlatego Wszystkim, i Wam, i Waszym rodzicom serdecznie gratuluję wyróżnień.”

Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora dodał: - „Są wakacje, ale to też czas sprzyjający Waszemu rozwojowi. Doceniajcie to, czego już się nauczyliście i co już potraficie, ale też wytyczajcie sobie kolejne małe cele, które będziecie realizować. A wszystkim Wam, drodzy Rodzice i Wam, pracownicy PCPR dziękuję za to, że tworzycie jedną wielką wspólna rodzinę, której przede wszystkim leży na sercu rozwój dzieci, które do Was trafiły i ich bezpieczna i dobra przyszłość.”

Do gratulacji dla uczestników konkursu i podziękowań dla rodziców zastępczych, w imieniu kadry PCPR-ORPZ, przyłączył się dyrektor PCPR w Gostyniu. -„Na co dzień obserwujemy i, gdy jest taka potrzeba, wspieramy Państwa pracę z dziećmi, tymi najmniejszymi i tymi wchodzącymi już powoli w dorosłość. Wiemy, ile wymaga ona wyrzeczeń, ile wymaga wysiłku i, przede wszystkim ile Państwo wkładacie w tę pracę cierpliwości, serca i miłości. Za to bardzo Wam dziękuję.”

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyli wychowankom Robert Marcinkowski i Janusz Sikora.

W kategorii przedszkolnej I miejsce otrzymał Arkadiusz Małecki, II miejsce Aleksandra Marcinkowska, III miejsce Filip Szczepaniak. Wyróżnienia przyznano Zuzannie Wojciechowskiej i Alicji Wylegała.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej I miejsce ex aequo otrzymali Karol Wiatrowski i Nikola Wylegała; II miejsce ex aequo Paulina Sobocińka i Vanessa Szczepaniak, III miejsce ex aequo Alicja Szczepaniak, Vanessa Jędraszyk, Robert Kędziora i Patrycja Grzesik. Wyróżnienia odebrali: Wojciech Haremza, Fabian Grzesik, Anna Gers i Oskar Matuszczak.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce zajęli ex aequo Dominka Hauza i Mariusz Przyłucki, II miejsce Wiktoria Hauza, Jakub Wiatrowski i Magdalena Małecka, III miejsce Martin Małecki i Katarzyna Sobocińska. Wyróżnienia otrzymali Klaudia Wylegała, Angelika Wilamowitz, Jacek Janicki i Amelia Janicka.

W kategorii gimnazjum I miejsce przyznano Oliwii Kalce i Szymonowi Krawcowi, II miejsce Natalii Wilamowitz, III miejsce Kasandrze Pierzynowskiej, Wyróżnienie dostał Oskar Pierzynowski i Natalia Beska.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne wyróżnienia otrzymali Paweł Pieszak i Ewelina Osięgłowska.

Spotkanie rodzin zastępczych z przedstawicielami władz powiatu było też okazją do rozmów o wyzwaniach i problemach, jakie niesie przyjęcie na siebie opieki i wychowywania dzieci, które nie mogą rozwijać się i wychowywać w swoich rodzinach. W imieniu rodzin zastępczych zabrała głos pani Regina: - Dziękujemy za te coroczne spotkania, za stałą pomoc oraz za zaangażowanie we współpracę z nami dla dobra naszych wychowanków. Dziękujemy też za zrozumienie i wsparcie okazywane nam zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach.

- Podziękowania należą się też - jak podkreśla dyrektor PCPR w Gostyniu - firmie WIX - FILTRON w Gostyniu z grupy MANN+HUMMEL FT Poland za wsparcie udzielone organizatorom konkursu „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Dyrektor PCPR skierował też wyrazy uznania dla zespołu specjalistów PCPR - ORPZ, którzy przygotowali i przeprowadzili konkurs.
Nawet male sukcesy sa wazne 2017 01
Nawet male sukcesy sa wazne 2017 02
Nawet male sukcesy sa wazne 2017 03
Nawet male sukcesy sa wazne 2017 04
Nawet male sukcesy sa wazne 2017 05
Nawet male sukcesy sa wazne 2017 06
Nawet male sukcesy sa wazne 2017 07
Nawet male sukcesy sa wazne 2017 08