Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
XIII Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego

To było ważne wydarzenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu gostyńskiego. Odbyło się XIII Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego. W czasie jego trwania m.in. rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2017” oraz Program Grantów Społecznych „PGS 0005”. Przekazano organizacjom pozarządowym ponad 112 tysięcy złotych. Było też ciekawe spotkanie z gościem specjalnym. Forum zorganizowały (20.06.2017) Starostwo Powiatowe w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek Działaj Lokalnie.

Na spotkanie przybyło ponad stu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających społecznie w Powiecie Gostyńskim, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, społecznicy, przedstawiciele banków i firm zaangażowanych społecznie, szefowie PCPR i OPS-ów oraz Ośrodków Kultury. Przybyli też Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Deutsch, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Wójt Piasków Wlkp. Wiesław Glapka, Łukasz Burkiewicz Zastępca Burmistrza Krobi, Andrzej Konieczny Sekretarz Gminy Piaski, Jerzy Hejduk Sekretarz Gminy Pogorzela. Gości powitała i forum poprowadziła Ewa Misiaczyk.

Forum otworzył Starosta Gostyński Robert Marcinkowski: - „Jeśli myślę o organizacjach pozarządowych to nasuwa mi się tylko jedno słowo: ENERGIA. Mają Państwo mnóstwo pozytywnej energii, którą potraficie dzielić się z innymi. I potraficie zarażać nią - w sensie pozytywnym - innych. Za ten niezwykły potencjał chciałbym dzisiaj Państwu podziękować.” Dodał też: - „Państwo, o czym się dzisiaj wszyscy przekonają, jesteście olbrzymią kopalnią pozytywnych i dobrych pomysłów. Jesteście też Państwo najlepszym dowodem na to, że Powiat Gostyński jest społeczeństwem obywatelskim. A dzisiejszy dzień to święto społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, po pierwsze wszystkim, którzy przygotowali te projekty i inicjatywy, po drugie wszystkim społecznościom lokalnym, które będą je realizować, a po trzecie wszystkim, którzy wsparli realizację tych projektów.”

W dyskusji na Forum zabrał też głos m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, podkreślając: - „Działacze organizacji pozarządowych to tacy ludzie, którzy często zapominają o sprawach prywatnych, koncentrując się w swojej działalności na sprawach publicznych, społecznych. Dzięki temu organizacje pozarządowe pełnią dziś ważną rolę, łącząc ludzi we wspólnych skutecznych działaniach. Wypełniają też kolosalną rolę w umacnianiu systemu demokratycznego, w uczeniu odpowiedzialności za swoje środowisko, gminę, powiat czy kraj. Organizacje pozarządowe coraz efektywniej pozyskują zewnętrzne środki finansowe dla lokalnych ojczyzn, w których działają.”

Gościem specjalnym Forum był mistrz olimpijski, świata i Europy weteranów w rzutach, multimedalista Czesław Roszczak, sportowiec, trener i pasjonat. Opowiadał zgromadzonym, jak ważna w życiu jest determinacja w dążeniu do realizacji własnych marzeń. Rozmowa z nim została wzbogacona prezentacją zdjęć dokumentujących sukcesy weterana. Poruszeni rozmową gościa, jego osobowością i sukcesami uczestnicy forum zaśpiewali mu na koniec gromkie „STO LAT!”.

Forum swoim występem muzycznym uświetniła saksofonistka EnergIza i towarzyszący jej muzyk, grający na instrumentach klawiszowych.

W końcu nadszedł czas na oczekiwane w napięciu i budzące duże emocje ogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2017”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Najpierw przedstawiono komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów. Jej tegoroczny skład tworzyli: Daria Andrzejewska, Agnieszka Wujek, Izabela Dereszewicz, Karolina Krawiec, Izabela Skorzybót, Elżbieta Sierszulska, Krzysztof Fekecz, ks. Piotr Michalak i Mirosław Sobkowiak.

Granty wręczali prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, Starosta Gostyński, przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych. Na konkurs złożono 16 wniosków. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 13 grup nieformalnych organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 62 020 zł na realizację swoich projektów. Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest jednym z sponsorów, i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia finansowego udzieliły Powiat Gostyński, Gminy: Borek Wlkp. Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, ZUPTOR - Zakład Usług i Realizacji Postępu Technicznego w Gostyniu i Fundacja ABSOLWENT; swój wkład finansowy ma też Stowarzyszenie „DZIECKO”. Nagrodzonych trzynaście grup nieformalnych i organizacji pozarządowych będzie realizować m.in. inicjatywy skierowane do seniorów, dzieci, absolwentów szkół. Odbędą się festyny, rajdy rowerowe, spotkania integrujące mieszkańców. Powstanie obserwatorium astronomiczne, a także nowa oferta kulturalna w postaci zajęć tanecznych.

W trakcie XIII Forum NGOs rozstrzygnięto też Program Grantów Społecznych PGS 0005. W całości finansuje go Powiat Gostyński i Powiatowy Bank Spółdzielczy. Operator programu - Stowarzyszenie „DZIECKO” - został wyłoniony w drodze konkursu. Komisję konkursową tworzyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów: Aldona Brycka-Jaskierska, Marek Banaszak, Janusz Sikora i Mirosław Sobkowiak. W tej edycji na działania grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskich oraz grup młodzieżowych przeznaczona została kwota 50 000 zł. Dzięki tym środkom zrealizowane zostanie 18 projektów z 27 złożonych na konkurs. Nagrodzone projekty otrzymały wsparcie grantami o wartości do 3 tysięcy złotych. W efekcie zostaną zrealizowane m.in. działania integrujące i rozwijające mieszkańców, społeczności szkolne czy młodzież. Powstaną nowe place zabaw i rekreacji, odbędą się rajdy rowerowe, biesiady czy wspólne ogniska. Młodzież z Gostynia postara się przybliżyć nieznane fakty historyczne dotyczące tego miasta, dzieci będą mogły spróbować gry w hokeja, pojawi się też kilka inicjatyw muzycznych i tanecznych. Powstaną miniatury najważniejszych miejsc w gminie Borek, kultywowane będą lokalne tradycje kulinarne. Granty wręczyli Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Marek Banaszak, Starosta Gostyński oraz przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych.

Ostatnią część Forum wypełniły: wymiana doświadczeń i rozmowy społeczników z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Stowarzyszenie „DZIECKO” zachęca organizacje pozarządowe, wolontariuszy i grupy nieformalne do korzystania z bezpłatnej witryny internetowej www.gostyn.ngo.pl <http://www.gostyn.ngo.pl>, informującej na bieżąco o tym, co dzieje się w III sektorze i jego okolicach. Wystarczy na mail stowarzyszeniedziecko@wp.pl <mailto:stowarzyszeniedziecko@wp.pl> przesłać informacje o swoich działaniach i do tego zdjęcie, a zostanie ona zamieszczona na stronie. Operatorzy strony zapewniają korektę językową i promocję na stronach lokalnych i ogólnopolskich.

Wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2017”

• Projekt: Co tam kuka w lesie? Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „BLASK” (Gmina Borek Wlkp.), dotacja: 6 000 zł.
Projekt zachęca lokalną społeczność do dbania o przyrodę, opiekowania się nią, ale również uczy, jak mądrze, rozsądnie i odpowiedzialnie korzystać z zasobów przyrodniczych, czerpiąc z tego przyjemność i odpoczywając.

• Projekt: Integracja dookoła Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”, realizator: Grupa dookoła (Gmina Gostyń), dotacja: 6 000 zł.
Projekt integruje trzy daleko umiejscowione od siebie środowiska poprzez aktywność fizyczną przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej fascynujących się piłką nożną oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pokazuje poszczególnym grupom, jak ważny jest zdrowy tryb życia i proponuje ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu.

• Projekt: Tematyczne spotkania z Absolwentami Gostyńskiego Liceum Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu (Gmina Gostyń), dotacja: 5 100 zł.
Projekt, w trosce o kształcenie i wychowanie młodych ludzi, wskazuje wzory do naśladowania oraz sens inwestowania w siebie i swoje zainteresowania.

• Projekt: Przygodą jest las i tam spotkasz nas Wnioskodawca: Stowarzyszenie Baza, realizator: Grupa sąsiedzka Przyjaciele lasu (Gmina Gostyń), dotacja: 3 000 zł.
Poprzez integrację mieszkańców, samorządu lokalnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, projekt chce stworzyć nowe atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji, możliwości uczenia się, kształcenia, a jednocześnie wesprzeć atrakcyjność miejscowości dla mieszkańców.

• Projekt: Ślady przeszłości łączą dziś Nas Wnioskodawca: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Chumiętkach (Gmina Krobia), dotacja: 5 000 zł.
Projekt integruje i aktywizuje mieszkańców poprzez działania na rzecz poznawania historii lokalnej społeczności.

• Projekt: Aktywni Seniorzy Wnioskodawca: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, realizator: Grupa Razem dla Seniorów (Gmina Krobia), dotacja: 5 000 zł.
Projekt integruje działania instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów w Gminie Krobia oraz synchronizuje ich działania w celu zintegrowania osób w wieku senioralnym poprzez ich aktywizację.

• Projekt: Pogorzelskie Święto Sera Smażonego oraz Białej Kiełbasy Wielkopolskiej Wnioskodawca i realizator: Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne (Gmina Pogorzela), dotacja: 6 000 zł.
Celem głównym projektu jest promocja idei żywienia z wykorzystaniem lokalnej tradycji kulinarnej sera smażonego i białej kiełbasy wielkopolskiej. Zostaną zorganizowane warsztaty teoretyczne i praktyczne, a także duże wydarzenie kulinarne.

• Projekt: Czasoludki chronią nasze powietrze Wnioskodawca i realizator: Centrum Rozwoju Gminy Pępowo (Gmina Pępowo), dotacja: 4 000 zł.
Projekt podnosi świadomość mieszkańców 13 sołectw gminy Pępowo na temat skutków spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza, aktywizuje najmłodszych mieszkańców wsi jako bezpośrednich odbiorców projektu. Odbędą się warsztaty ekologiczne poświęcone temu, co robić z odpadami i jakie konsekwencje wynikają z palenia w piecach odpadów.

• Projekt: Nie bójmy się jesieni Wnioskodawca i realizator: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie (Gmina Pępowo), dotacja: 3 000 zł
Projekt zakłada aktywizację pań 50+ do uczestnictwa w życiu publicznym. Przynależność do organizacji pozarządowych czy działalność na rzecz innych jest jednym z objawów integracji społecznej, podobnie jak poziom kapitału społecznego definiowanego między innymi liczbą przyjaciół, czy możliwością skorzystania z czyjejś pomocy w razie potrzeby.

• Projekt: Fabryka Pomysłów - obserwatorium astronomiczne startem w przyszłość Wnioskodawca: Stowarzyszenie Most, realizator: Drużyna Fabryki Pomysłów (Gmina Piaski Wlkp.), dotacja: 6 000 zł.
Projekt zakłada zmianę edukacyjną, czyli odejście od uczenia faktów, liczb i reguł. Główną kompetencją absolwentów ma być umiejętność wyszukiwania informacji, kreatywność i przedsiębiorczość. Szkoła powinna edukować obywatelsko i rozbudzać aktywność angażującą uczestników projektu w działania na rzecz społeczności, włączające rodziców, wolontariuszy i seniorów.

• Projekt: Strzeż się tycia - wybierz zdrowy tryb życia Wnioskodawca: Stowarzyszenie Most, realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Smogorzewie (Gmina Piaski Wlkp.), dotacja: 5 920 zł
Projekt propaguje zdrowy styl życia poprzez rajd rowerowy, zabawy terenowe, naukę udzielania pierwszej pomocy czy utworzenie nowego miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży.

• Projekt: Tradycja łączy pokolenia Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Akademia Przedszkolaka (Gmina Poniec), dotacja: 3 000 zł.
Projekt integruje mieszkańców wsi skupionych wokół przedszkola samorządowego w Łęce Wielkiej rozbudza świadomość dzieci o tradycji i obyczajach bożonarodzeniowych, włącza grupy seniorów w działania kulturalne związane z tradycją bożonarodzeniową, zwiększenie liczbę inicjatyw społecznych.

• Projekt: Taniec to radość i relaks Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Poniecu, realizator: Grupa taneczna Venus (Gmina Poniec), dotacja: 4 000 zł.
Projekt stwarza nową ofertę kulturalną w gminie Poniec w oparciu o aktywność grupy tanecznej Venus i zachęca mieszkanki do uczestnictwa w zajęciach tanecznych, które poprzez aktywność ruchową poprawią samopoczucie i wzmocnią poczucie wartości wśród uczestniczek zajęć.

Wyniki konkursu grantowego „Program Grantów Społecznych PGS 0005”

• Projekt: Nasza szkoła jest epicka!!! Wnioskodawca: Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „BLASK”, realizator: Grupa Uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim (Gmina Borek Wlkp.), dotacja: 2 000 zł.
Projekt wykorzystuje kreatywność i pomysłowości uczniów Zespołu Szkół w Borku Wielkopolskim do kształtowania przestrzeni i wzmacniania postaw prospołecznych wśród uczniów.
• Projekt: Walory Skokówka poznajemy i podłogę testujemy Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp., realizator: Rada Sołecka Skokówka (Gmina Borek Wlkp.), dotacja: 3 000 zł
W ramach projektu odbędzie się wyprawa rowerowa połączona z quizem dla uczestników oraz biesiada z ogniskiem i wesołą piosenką. Mieszkańcy wykonają także podłogę z kostki brukowej na placu przeznaczonym na miejsce dla zabaw tanecznych.

• Projekt: Spotkania z przeszłością Wnioskodawca: Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, realizator: grupa Spotkania z Przeszłością (Gmina Gostyń), dotacja: 3 000 zł.
Projekt poszerza wiedzę historycznej na temat Gostynia. Opowie historie: sobowtóra Napoleona, ks. Stefana Błażewskiego, sądów gostyńskich czarownic, nałogów gostynian oraz ich skutków i sposobów walki z nimi. Przypomni też, jak przebiegały dawniej sprawy sądowe.

• Projekt: Street hokej łączy Wnioskodawca: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu, realizator: Tygrysy Gostyń (Gmina Gostyń), dotacja: 3 000 zł
Projekt integruje dzieci i młodzież, ukazując im alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego na przykładzie street hokeja.

• Projekt: Prawie jak Eurowizja Wnioskodawca: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. Ks. Prof. Franciszka Olejniczaka „Omnes Unum Simus”, realizator: Zakręceni muzyką (Gmina Gostyń), dotacja: 3 000 zł.
Celem projektu jest zaktywizowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Powiatu Gostyńskiego do udziału w życiu kulturalnym lokalnej społeczności.

• Projekt: Śladami Księdza Profesora Franciszka Olejniczaka Wnioskodawca: Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. Ks. Prof. Franciszka Olejniczaka „Omnes Unum Simus”, realizator: Samorząd szkolny (Gmina Gostyń), dotacja: 2 000 zł.
Projekt przybliża sylwetkę i dokonania ks. Franciszka Olejniczaka poprzez spektakl teatralny, rajdy rowerowe, wykonanie drzew genealogicznych, map podróży, tłumaczeń wypowiedzi na języki obce, konkursy wiedzy, pisanie tekstów literackich lub tworzenie poezji, wykonanie „zielonej klasy”, zaproszenie grupy Biskupian oraz urządzenie pikniku integrującego całą społeczność szkolną.

• Projekt: Powstanie Wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia Wnioskodawca: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich, realizator: Drużyna Śliwińskiego (Gmina Gostyń), dotacja: 3 000 zł.
Projekt przedstawia w atrakcyjny dla młodzieży sposób historię Powstania Wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gostynia i okolic, rozpoczyna uroczystą inauguracja obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gostyniu i przybliża lokalnej społeczności rolę Wielkopolan w odzyskaniu niepodległości.

• Projekt: Festiwal muzyczny „Blues nad Obrą” Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST, realizator: Bobry znad Obry (Gmina Piaski Wlkp.), dotacja: 3 000 zł.
Projekt propaguje muzykę bluesowo - jazzową w powiecie gostyńskim poprzez zorganizowanie koncertu gwiazdy muzyki bluesowej zespołu HooDoo Band i koncertów innych wykonawców oraz warsztatów gitarowych dla młodzieży przez wielkiego propagatora muzyki bluesowej w Polsce Leszka Cichońskiego.

• Projekt: Nie x-box, tablet i komórka, lecz mieszkańców łączy siatka na piasku i stare gry z podwórka Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywna wiocha, realizator: Rada Sołecka (Gmina Piaski Wlkp.), dotacja: 2 000 zł
Projektu zakłada działania sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców Strzelec Wielkich poprzez popularyzację wśród dzieci i młodzieży starych gier podwórkowych oraz przez budowę boiska siatkówki plażowej.

• Projekt: Dzielimy się radością życia - śpiewając Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST, realizator: Zespół śpiewaczy Tęcza (Gmina Piaski Wlkp.), dotacja: 3 000 zł.
Projekt wzmacnia więzi międzypokoleniowe i integrację społeczną poprzez podtrzymywanie tradycji śpiewu zespołowego oraz przybliżenie działalności zespołu społeczności lokalnej.

• Projekt: Tańczyć każdy może, trochę lepiej trochę gorzej Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Poniecu, realizator: Grupa taneczna Venus (Gmina Poniec), dotacja: 2 000 zł.
Celem projektu jest stworzenie oferty kulturalnej dla chętnych mieszkanek gminy Poniec, propagowanie tańca oraz aktywizacja przez taniec.

• Projekt: Miniatury boreckiej architektury Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp., realizator: Młodzież z Borku Wlkp. (Gmina Borek Wlkp.), dotacja: 3 000 zł.
Projekt aktywizuje młodzież, promuje potencjał młodych ludzi i zasobów gminy oraz integruje mieszkańców poprzez wykonanie makiet miniatur wybranych miejsc związanych z architekturą Borku Wlkp., umiejscowienie ich w parku z tabliczkami informacyjnymi oraz przeprowadzenie gry terenowej związanej z miejscami „zminiaturyzowanymi”. Gra zakończy się wspólnym ogniskiem.

Tytuł projektu: Poezja jest jak motyl, więc rozwińmy jej skrzydła Wnioskodawca: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Chumiętkach (Gmina Krobia), dotacja: 2 000 zł.
Projekt łączy mieszkańców wioski i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej poprzez poezje, zaangażowanie mieszkańców, szczególnie młodzieży wsi Chumiętki w pogłębianie integracji i aktywizacji z mieszkańcami DPS poprzez wspólne działania.

Projekt: Dwie godzinki dla Rodzinki Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Radość, realizator: Młodzi Aktywni (Gmina Piaski Wlkp.), dotacja: 3 000 zł.
Projekt integruje rodzinnie miejscowość Bodzewo w celu poszukiwania wspólnej przestrzeni, poszukiwania wspólnych pasji oraz budowania wspólnotowości mieszkańców. Cykl działań o różnej tematyce zakończy organizacja Pikniku Rodzinnego.

Projekt: Razem działamy, miedzę zaoramy! Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST, realizator: Sąsiedzi (Gmina Piaski Wlkp.), dotacja: 3 000 zł.
Projekt zaciera granic terytorialne, integruje lokalne społeczności, podtrzymuje lokalną gwarę i historię. Odbędą się: piknik integracyjny, gra terenowa integrująca międzypokoleniowo dwa sołectwa, warsztaty rękodzielnictwa, turniej wsi, konkurs wiedzy o lokalnej społeczności, historii oraz gwarze.

Projekt: Bułaków tradycjami kulinarnymi mocny Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, realizator: Mieszkańcy Bułakowa (Gmina Pogorzela), dotacji: 3 000 zł.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów nt. kulinariów: warsztaty wyrabiania sera smażonego i innych potraw z sera, przygotowania i wypieku ciast drożdżowych i innych ciast tradycyjnych oraz przygotowania przetworów z owoców.

Projekt: „Głuchowianie” strojów potrzebują, by być jak biskupianie Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, realizator: Zespół śpiewaczy „Głuchowianie” (Gmina Pogorzela), dotacja: 3 000 zł.
Projekt promuje kulturę ludową, w szczególności śpiew ludowy. Zostaną zakupione stroje dla zespołu śpiewaczego (ludowego) oraz odbędzie się cykl występów na terenie gminy Pogorzela i poza nią.
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 01
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 02
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 03
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 04
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 05
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 06
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 07
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 08
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 09
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 10
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 11
XIII Forum NGOs Powiatu Gostynskiego 2017 12