Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Obchodzili World SM Day

Świat po raz dziewiąty obchodził World SM Day - Światowy Dzień Chorych Na Stwardnienie Rozsiane.

SM to choroba, która dotyka blisko 60 tysięcy osób w Polsce. Mijamy ich codziennie na zakupach, w pracy, na ulicy. Objawów SM: bólu, zmęczenia, podwójnego widzenia, problemów urologicznych i emocjonalnych możemy nie zauważać, pokażmy jednak, że osoby z SM nie są niewidzialne, a ta groźna, choć niewidoczna choroba stanie się ważną dla naszego społeczeństwa sprawą.

Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu zorganizowało powiatowe obchody tej ważnej daty. Stowarzyszenie SM, zrzeszające członków z całego powiatu gostyńskiego, zaprosiło na duży niedzielny okolicznościowy piknik (18.06.2017), nie tylko członków stowarzyszenia, ale też dla ich rodzin oraz przyjaciół. Wszystkich udekorowano pomarańczowymi wstążeczkami na znak solidarności z osobami żyjącymi z SM.

Powiatowy World MS Day otwarła Bożena Misiurek - prezes Stowarzyszenia SM: - „Witam Wszystkich z radością i cieszę się, że dotarliście na nasz piknik. Dzień ten jest obchodzony na sześciu kontynentach, a i my dokładamy swoją cegiełkę organizując piknik World SM Day. Wiemy wiele o chorobie, ale dziś przede wszystkim chcemy być razem i wspólnie się bawić. Nasze środowisko, jak co roku, wiele mówi w tym dniu o naszych problemach i postuluje zmiany w polityce lekowej i procedurach leczenia, bo chcemy żeby chorzy w Polsce mogli liczyć na takie same standardy leczenia i opieki jak w Europie. Jako osoby doświadczone chorobą, apelujemy o wsparcie, jakim jest wiedza, świadomość i zrozumienie, że osoba z SM może pracować, założyć rodzinę, mieć pasje. Do tego potrzeba jednak wsparcia ze strony państwa, lekarzy, rodziny i całego społeczeństwa.”

Prezes powitała też zaproszonych gości: Krzysztofa Deutscha - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego i Mirosława Sobkowiaka - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Prezes Misiurek przypomniała też, że Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu niesie pomoc chorym na SM, wspiera ich w poprawie warunków życiowych i bytowych, wyzwala poprzez swoje wsparcie inicjatywę u osób dotkniętych SM i ich rodzin, przełamuje bariery psychologiczno-społeczne, jakie narastają wokół chorych na SM, upowszechnia wiedzę o tej chorobie i o sposobach radzenia sobie z nią oraz aktywnie współpracuje z organami administracji oraz innymi stowarzyszeniami.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch podziękował organizatorom: - „Wyrazy uznania za zorganizowanie pikniku z okazji World MS Day należą się Zarządowi Stowarzyszenia, którego przedstawiciele zadbali o każdy szczegół spotkania.”

Miejscem pikniku było Gospodarstwo Agroturystyczne „Bajka” w Ludwinowie. Piknik miał charakter rodzinny. Było sporo wesołych chwil, ale też wymieniano się swoimi doświadczeniami w zmaganiach z problemami towarzyszącymi chorobie SM. Pobyt uczestnikom pikniku umilał zespół muzyczny „MAGNAT”.

Dyrektor PCPR w Gostyniu przypomina, że dzięki zaangażowaniu i współpracy Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu z Neurologicznym NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodka Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej w Plewiskach, obowiązują ustalenia, że lek. med. specjalista neurolog Karolina Piasecka - Styczyńska będzie w każdym miesiącu przyjmowała bezpłatnie pięciu mieszkańców powiatu gostyńskiego na porady i badania związane ze wszystkimi problemami neurologicznymi. Osoby z takimi problemami (np. Alzheimer, neuroborelioza itd.) będą przyjmowane bez skierowania w Ośrodku Badań Klinicznych w Plewiskach w dniach: 11.07, 8.08, 12.09, 10.10, 14.11 i 12.12. Zapisy za pośrednictwem Prezesa Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu Bożeny Misurek - tel. 690 483 362.
Obchodzili World SM Day 2017 01
Obchodzili World SM Day 2017 02
Obchodzili World SM Day 2017 03
Obchodzili World SM Day 2017 04
Obchodzili World SM Day 2017 05
Obchodzili World SM Day 2017 06
Obchodzili World SM Day 2017 07