Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Przygotowania do XII Ogólnopolskiego Forum
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Posiedzenie, trzecie już w tym roku, Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” odbyło się w Warszawie (08.06.2017 r.).

Poprowadził je przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński - dyrektor PCPR w Busku-Zdroju. Wzięli w nim udział członkowie Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”: wiceprzewodnicząca Mirosława Zielony - dyrektor PCPR w Powiecie Koszalińskim, wiceprzewodnicząca Barbara Gębala - dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim, wiceprzewodniczący Mirosław Sobkowiak - dyrektor PCPR w Gostyniu, sekretarz Adam Witas - dyrektor PCPR w Zawierciu, Iwona Romanowska - dyrektor PCPR w Wejherowie, Arleta Szmigielska - dyrektor PCPR we Wrocławiu, Krystyna Wilisowska - dyrektor PCPR w Prudniku, Rafał Walter - dyrektor PCPR w Inowrocławiu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zofia Mielcarek - dyrektor PCPR w Krośnie Odrzańskim.

W czasie obrad zarządu podsumowano spotkanie z wiceministrem Bartoszem Marczukiem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu wręczono pismo przygotowane przez członków Zarządu, przedstawiające problemy nurtujące środowisko pomocy społecznej w codziennej pracy.

Przyjęto też kolejnych nowych członków do stowarzyszenia oraz wysłuchano informacji o aktualnej sytuacji finansowej OSPiMOPR „CENTRUM”.

Główną część obrad Zarządu poświęcono przygotowaniom do kolejnego Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które odbędzie się w dniach 5-8 października 2017 r. w Sarbinowie w powiecie koszalińskim. Zespół organizacyjny forum w składzie: Mirosława Zielony - główny organizator oraz Iwona Romanowska, Andrzej Smulczyński i Mirosław Sobkowiak, przedstawił agendę XII Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Po dyskusji została ona przyjęta przez Zarząd.

Program tegorocznego forum przedstawia się interesująco. Wykład inauguracyjny: „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania” wygłosi prof. dr hab. Mirosław Grewiński - Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Pierwszego dnia forum wystąpią jeszcze przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. A dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, socjolog i pracownik socjalny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ wygłosi wykład „Profesjonalizacja pracy socjalnej”.

Drugi dzień rozpocznie wykładem „Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim. Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań” dr Dorota Rybarska-Jarosz - przewodnicząca ogólnopolskiego konwentu dyrektorów ROPS; dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ w Szczecinie.

Ważnym punktem XII Forum będzie wystąpienie Ewy Ważny - Sędzi Rodzinnej - wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych. Przedstawi ona wykład „Piecza zastępcza - prawo i praktyka.”

Następnie uczestnicy forum wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Pierwszy „Piecza zastępcza - problemy i dobre praktyki” - poprowadzi Iwona Klimowicz (ROPS w Szczecinie) przy współudziale Mirosławy Zielony (PCPR w Koszalinie). Drugi „Przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu” - poprowadzi Renata Karwowska (ZUW w Szczecinie) przy współudziale Mirosława Sobkowiaka (PCPR w Gostyniu).

Tomasz Polkowski z Fundacji „Dziecko i Rodzina” omówi „Rolę więzi w prawidłowym funkcjonowaniu dzieci w pieczy zastępczej”. Katarzyna Łukowska - psycholog kliniczny, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, przedstawi „Dialog motywujący - jako nowatorską metodę pracy z rodziną potrzebującą wsparcia”.

Ostatnia prelekcja drugiego dnia obrad będzie zatytułowana „Cztery procedury odbioru dzieci w czterech różnych sytuacjach prawnych”. Problem ten omówi Mirosław Sobkowiak - certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej, terapeuta, pedagog rodzinny.

Drugi dzień zakończy pokaz filmu o usamodzielnianiu wychowanków pieczy w powiecie wejherowskim. Wprowadzi do niego Iwona Romanowska (PCPR w Wejherowie).

Trzeci dzień XII Forum rozpoczną spotkania, które będą kontynuacją paneli dyskusyjnych z poprzedniego dnia.

A znaczną część tego dnia wypełni wyjazd studyjny do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Kołobrzegu. Bedzie mu towarzyszyć dodatkowa atrakcja - zwiedzanie jednego z najnowszych cudów Polski i Europy - ogrodów Hortulus w Dobrzycy.

Czwarty dzień będzie poświęcony podsumowaniu XII Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (wnioski, propozycje, uwagi, ewaluacja).

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w XII Forum.

Karta zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie OSPiMOPR „CENTRUM”:

http://www.oscentrum.pl/images/Aktualnosci/2017/05/Formularzzgloszeniowy.pdf
Przygotowania do XII Ogolnopolskiego Forum PCPR 2017 01
Przygotowania do XII Ogolnopolskiego Forum PCPR 2017 02