Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zakończenie roku akademickiego w Starym Gostyniu

Trzy uniwersytety trzeciego wieku, działające w powiecie gostyńskim, wspólnie zakończyły rok akademicki 2016/2017. Uroczystość zorganizowały w Krainie Orła Białego w Starym Gostyniu.

Na spotkanie kończące rok akademicki 2016/2017 w Gostyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krobi i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pępowie przybyło dwieście osób: słuchacze i zaproszeni goście. Na dobry początek wystąpił „In crudo” - zespół biskupiański z Domachowa i okolic.

Powitali wszystkich serdecznie prezesi stowarzyszeń prowadzących uniwersytety: Zbigniew Kosiński (Gostyń), Domicela Skrzypczak (Krobia) i Dorota Hudzińska (Pępowo). Wśród gości byli: Senator RP Marian Poślednik, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, reprezentująca Starostę Gostyńskiego Joanna Jakubiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu Mirosław Żywicki, reprezentująca Burmistrza Gostynia Aldona Grześkowiak Węglarz, Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu Przemysław Pawlak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, reprezentujący Komendanta Powiatowej Policji w Gostyniu st. asp. Przemysław Gajda, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi Anna Krzyżostaniak i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi Agnieszka Wujek, która poprowadziła spotkanie w Krainie Orła Białego.

Prezesi uniwersytetów trzeciego wieku złożyli specjalne podziękowania za udzielane wsparcie Senatorowi RP Marianowi Poślednikowi, Staroście Gostyńskiemu Robertowi Marcinkowskiemu i Burmistrzowi Gostynia Jerzemu Kulakowi.

Wykład kończący rok akademicki wygłosiła doktoranka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Marta Machowska. Był on poświęcony folklorowi biskupiańskiemu dziś. Podkreślała ona, że ważne jest przechowywanie tradycji, zwłaszcza tej która była na tyle żywa i nośna, że przetrwała do czasów dzisiejszych i jest kultywowana. I właśnie tradycyjny folklor biskupiański jest przykładem takiej tradycji. Dlatego w 2016 roku folklor biskupiański trafił na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To coś wyjątkowego. Wykładowczyni podkreśliła, że tradycje biskupiańskie przetrwały i są żywe mimo zaborów i Hakaty oraz licznych wywózek w czasie II wojny światowej. Dziś tradycja biskupińska i jej elementy, np. podkoziołek, wesele biskupiańskie, dzięki mediom społecznościowym stały się znane znacznie szerzej. Co ważne dziś biskupiański zespół folklorystyczny, podtrzymujący i propagujący tę tradycję, ma charakter wielopokoleniowy, co pozwala na przekazywanie kolejnym młodym pokoleniom tradycji biskupiańskiej. Przy czym ważne jest uświadomienie sobie, że tradycja nie ma charakteru skostniałego, ona cały czas żyje, czyli się zmienia. I to świadczy o wyjątkowej nośności tradycji biskupiańskiej. Dlatego warto o nią dbać. Po zakończeniu wykładu prelegentka została nagrodzona gromkimi brawami.

Uczestnicy spotkania kończącego rok akademicki 2016/2017 wysłuchali jeszcze wesołych rozmówek w gwarze biskupiańskiej, przedstawionych przez młodych artystów teatru „Na fali” z Krobi. Później był czas na wspólne śpiewanie. A zespół biskupiański „In crudo” przygotował dla wszystkich naukę tradycyjnego tańca biskupińskiego „Wiwata”. Zaprosił też do wspólnej zabawy, która zintegrowała słuchaczy Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi i w Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pępowie.

W trakcie spotkania padły też ważne słowa. Wygłosiła je w imieniu wszystkich prezesów uniwersytetów trzeciego wieku, działających na terenie powiatu gostyńskiego Domicela Skrzypalik: - „Rok akademicki 2016/2017 uważam za zakończony. Miłych wakacji!”

Warto jeszcze przypomnieć, że w roku akademickim 2016/2017 Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku miał 185 studentów, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi miał 83 studentów, a Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie miał 30 słuchaczy.
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 01
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 02
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 03
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 04
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 05
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 06
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 07
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 08
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 09
Zakonczenie roku akademickiego w Starym Gostyniu 2017 10