Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ponad dwa lata walki Oskara

Oskar z Daleszyna, to chłopiec u którego w marcu 2015 r. zdiagnozowano nowotwór złośliwy, atakujący układ kostny i węzły chłonne. Oskar od ponad dwóch lat bohatersko walczy z rakiem. W tych zmaganiach już od dwóch lat wspiera go m.in. Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Obecnie 8-letni Oskar Zaremba z Daleszyna koło Gostynia rozpoczął kosztowne (nierefundowane przez NFZ), leczenie: immunoterapię przeciwciałami anty-GD2 w specjalistycznej klinice w niemieckim Greifswaldzie.

„Oskar właśnie zakończył pierwszy z pięciu dziesięciodniowych cyklów podawania mu przeciwciał anty-GD2. Osłabiło go to bardzo mocno i zmęczyło. Musiał też zmagać z wielkim bólem. Teraz przed nim trzy i pół tygodnia przerwy w terapii i oczekiwania na kolejny cykl. Ale Oskar jest cały czas pod moją stałą opieką i obserwacją oraz kontrolą lekarzy.” - w czasie rozmowy telefonicznej poinformowała przedstawiciela Stowarzyszenia „DZIECKO”, opiekująca się synem w czasie tej kilkumiesięcznej terapii mama Oskara Elżbieta.

Leczenie to, kosztujące 151 tysięcy euro, stało się możliwe dzięki pomocy, dobrej woli i otwartym sercom wielu ludzi i wielu środowisk, społeczności internetowych i organizacji pozarządowych, np., Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, portalu sie pomaga.pl., czy Stowarzyszenia „DZIECKO”. I, jak podkreśla mama Oskara: - „ta wielka zbiorowa akcja odbyła się w ostatniej chwili, gdyż obecnie immunoterapia przeciwciałami anty-GD2 kosztuje już 360 tysięcy euro!.”

Leczenie w Niemczech to kolejny etap bohaterskich zmagań Oskara i jego rodziców ze straszliwą chorobą.

Stowarzyszenie „DZIECKO” już na początku maja 2015 r. rozpoczęło trwające do dziś działania pomocowe dla chłopca.

Pierwszą była akcja „Zamień kwiatek na pomoc Oskarowi”, współrealizowana z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Przyłączyły się do niej szkoły z gminy Gostyń i z powiatu gostyńskiego oraz kilka placówek edukacyjnych spoza powiatu, a także media, firmy i osoby prywatne. W efekcie składających się na tę akcję działań i zbiórki na konto Stowarzyszenie „DZIECKO” zebrało dla Oskara 43 466,18 zł.

Drugim działaniem jest trwająca do dziś zbiórka publiczna „Armia Małego Oskara”, prowadzona przez Stowarzyszenie „DZIECKO” na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 2016/2686/OR. Obok ponad stu wolontariuszy do akcji przyłączały się sołectwa, koła gospodyń wiejskich, parafie, kluby i grupy sportowe, szkoły, przedszkola, lokalne społeczności, zakłady pracy, instytucje samorządowe (np. GOK „HUTNIK”, PCPR w Gostyniu), portale internetowe, redakcje lokalnych gazet, radia i telewizji oraz osoby prywatne. W efekcie wielu działań na koncie Stowarzyszenia „DZIECKO” znalazło się 81 358,64 zł. Do tej kwoty Zarząd Stowarzyszenia dołożył dla Oskara 60 095,82 zł ze środków pozyskanych ze zbiórki publicznej „Szukamy nadziei dla Łukasza”.

Łącznie do tej pory Stowarzyszenie „DZIECKO” zebrało 185 183,46 zł na pomoc Oskarowi.

Z tej kwoty, począwszy od 2015 r., Stowarzyszenie „DZIECKO” pokryło już wydatki związane z leczeniem Oskara w wysokości 65 593,36 zł. Wydatki te to: zakupy leków, opłaty za wizyty u specjalistów, zakupy paliwa na dowożenie Oskara i jego rodziców na badania, chemioterapie, rehabilitacje i leczenie specjalistyczne, opłaty za koszty pobytu w hotelach przyszpitalnych, wpłata brakującej kwoty dla Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu na pokrycie opłaty za immunoterapię Oskara przeciwciałami anty-GD2 w specjalistycznej klinice w niemieckim Greifswaldzie.

Stowarzyszenie „DZIECKO” pokrywa obecnie pobyt Oskara i jego mamy w Greifswaldzie oraz koszt dodatkowego specjalistycznego badania genetyki guza w Niemczech. Jego wynik jest tylko w części pozytywny dla chłopca, gdyż nie stwierdzono zmutowanego genu nowotworowego, ale badanie to wykazało obecność innych ciał, niekorzystnych w obecnej sytuacji zdrowotnej chłopca. Będzie to wymagało prowadzenia dodatkowego kompleksowego leczenia w niemieckiej klinice.

Rodzice Oskara serdecznie dziękują Wszystkim za okazywane wsparcie i pomoc, która daje im cały czas siły i nadzieję w walce z tą straszliwą chorobą.

Specjalne podziękowania skierowane są do Pana Piotra, który, straciwszy swojego syna, pokonanego przez nowotwór, pomaga dziś, poświęcając na ten cel cały swój wolny czas, innym rodzicom w ratowaniu swoich dzieci.

Stowarzyszenie „DZIECKO” przypomina, że potrzebne są jeszcze kolejne środki na wsparcie pobytu chłopca w czasie leczenia w Niemczech. Wolontariusze Stowarzyszenia „DZIECKO”, wspierani przez wielu przyłączających się ludzi dobrego serca, przez cały czas zbierają na pokrycie kosztów leczenia Oskara Zaremby z Daleszyna k. Gostynia.

Wpłaty dla Oskara przyjmowane są na konto nr 45 2030 0045 1110 0000 0270 8990 z dopiskiem „Dla Oskara”. To specjalne konto zarejestrowanej zbiórki publicznej „Armia Małego Oskara”, prowadzonej przez Stowarzyszenie „DZIECKO” (Gostyń), przeznaczonej na pomoc Oskarowi i jego rodzicom.

Stowarzyszenie „DZIECKO” serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy wsparli i wspierają akcję pomocy Oskarowi i jego rodzinie.
Trzymamy mocno kciuki za OSKARA!
Oskar walczy juz ponad 2 lata 2017 01