Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Holendrzy pracowali ramię w ramię z Polakami

Grupa młodych holenderskich wolontariuszy wraz ze swoimi opiekunami przebywała przez cały tydzień (14-19 maja) w powiecie gostyńskim, by wesprzeć placówki powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny: Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach. Goście z kraju tulipanów zamieszkali w gościnnych murach bodzewskiej placówki.

To już dziewiąta edycja polsko-holenderskiego projektu szkoły z Dordrecht i Domu Dziecka w Bodzewie. W ramach tegorocznej edycji projektu grupa 25 młodych Holenderek, uczennic Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht przyjechała wraz z 7 wychowawcami do powiatu gostyńskiego, by pracować społecznie na rzecz powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie i w Gostyniu. Jednym z głównych celów projektu jest też nawiązywanie kontaktów młodych Holendrów ze swoimi polskimi rówieśnikami oraz poznanie polskiej kultury.

Jeszcze niedawno holenderska młodzież, w ramach programu szkolnego, wykonywała również prace społeczne, ucząc się wrażliwości społecznej i pomocy innym. Obecnie rząd holenderski ze względów ekonomicznych zmienił plany nauczania i wycofał ze szkół prace społecznie użyteczne. Ale uczniowie i ich opiekunowie ze Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht uznali, że warto kontynuować rozpoczętą współpracę z powiatem gostyńskim. Dzięki polsko - holenderskiemu projektowi, wykonują od dziewięciu lat wiele działań dla Domu Dziecka w Bodzewie oraz dla Domu Dziecka w Gostyniu. Warte podkreślenia jest to, że najpierw młodzi ludzie z Holandii przez rok pozyskują finanse na zrealizowanie projektu. W tym celu organizują np. koncerty, biegi czy pływanie sponsorowane. Zebrana w ten sposób suma pozwala na przyjazd do Polski oraz na zakup materiałów potrzebnych do wykonania prac. Podczas tegorocznej wizyty Holendrzy wraz ze swoimi wychowawcami, pracując wspólnie z wychowankami i kadrą bodzewskiej i gostyńskiej placówki, wybudowali altanę letnią w parku przy Domu Dziecka w Bodzewie, wyposażyli tarasy balkonowe w meble wypoczynkowe, odnowili huśtawkę i altanę letnią w Domu Dziecka w Gostyniu. Dla tej placówki zakupili też kwietniki, wymalowali je i dokonali nasadzeń roślin ozdobnych. Pokryli też zakup nowej bramy wjazdowej dla tej placówki. Jeden ze swoich dni poświęcili na posprzątanie terenów zielonych wokół Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Był też czas na wspólną zabawę. Przygotowano i wystawiono integracyjny program artystyczny. Było w nim miejsce na pokazy taneczne, na wspólne śpiewanie znanych przebojów. Młodzież holenderska zwiedziła też pałac i arboretum w Kórniku oraz tamtejszą starówkę.

Uczestników projektu odwiedził przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, który obejrzał rezultaty prac i podziękował gościom za kolejną edycję projektu opartego na holenderskiej i polskiej pracy społecznej młodzieży i wolontariacie pracowniczym. Z holenderskimi gośćmi spotykał się też dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
W czasie wspólnego pożegnania ciepłe podziękowania za tegoroczne wsparcie bodzewskiej placówki i jej wychowanków otrzymali uczniowie z Stedelijk Dalton Liceum oraz ich opiekunowie: Cor, Kim, Huib, Wijnand i Femke.

Specjalne podziękowania otrzymał też kierownik grupy organizującej przyjazd do Bodzewa Martin de Bruijn - pedagog z Dordrecht i wieloletni przyjaciel bodzewskiej placówki, który, oprócz zaangażowania w organizację pomocy dla Domu Dziecka, pozyskuje też sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych PCPR w Gostyniu oraz organizował pomoc materialną i staże zawodowe w Holandii dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Osobne podziękowania otrzymał też Tim - wolontariusz z holenderskiej organizacji pozarządowej Stichting Kinderhuis Bodzewo, który wraz z Martinem działa na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie i Gostyniu, a w czasie obecnego pobytu mocno angażował się w prace na rzecz polskich dzieci.

Słowa uznania za koordynowanie, przeprowadzenie wspólnego projektu i zorganizowanie pobytu Holendrów należą się Pani Dyrektor, kadrze merytorycznej oraz pracownikom Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Dziecka w Bodzewie i Domu Dziecka w Gostyniu.
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 01
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 02
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 03
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 04
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 05
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 06
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 07
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 08
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 09
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 10
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 11
Holendrzy pracowali ramie w ramie z Polakami 2017 12